Indkøb

​​​​​​

 

SKOV tilstræber langsigtet samarbejde

Indkøbsafdelingen hos SKOV varetager al form for indkøb, hvilket dækker over aftaleindgåelse for rå- og handelsvarer samt aftaleindgåelse for indirekte indkøb, såsom el, gas, flyrejser, kontorartikler m.m. Det er indkøbsafdelingens ansvar at indgå langsigtet samarbejde med leverandører, som har evnen til at yde konkurrencedygtige priser, højt service- og kvalitetsniveau samt høj leveringspræcision. Derudover ønsker SKOV kun at indgå samarbejde med leverandører, som besidder viljen til at ville løse de akutte udfordringer, der vil opstå i løbet af samarbejdet – det kalder vi leverandører med rette attitude!

Kontakt

Samarbejde
Krav og forventninger til din virksomhed

Såfremt din virksomhed ønsker at blive en del af leverandørporteføljen til SKOV, har SKOV følgende krav og forventninger til din virksomhed:

  • I udviser social ansvarlighed og lever op til principperne i FN's Global Compact.
  • I tænker langsigtet og vil bl.a. grundet investeringer og automatisering tilsikre, at SKOV opretholder og forbedrer sine indkøbspriser. I evner ligeledes at kontakte SKOV løbende med forslag, der f.eks. kan forbedre kosten, kvaliteten eller leveringstiden.
  • I fokuserer og opsætter mål for jeres egen performance inden for service, kvalitet og levering.
  • I er bevidste om, at SKOV arbejder med landbrugskunder over hele verden - en branche hvor afsætningsmønstret er ustabilt, og hvor ordreændringer er dagligdagen.
  • I har gennemgået aftalegrundlaget og accepterer at indgå en aftale baseret på dette grundlag.
  • I har viljen til og muligheden for at være lagerførende af SKOV produkter, som kan sikre korte leveringstider og levering "just in time".

Kontakt os venligst ved at sende en e-mail til [email protected], hvis I ønsker en dialog med SKOV vedr. muligheden for at starte et langsigtet samarbejde.


I e-mailen bedes I vedhæfte en præsentation af jeres virksomhed samt en detaljeret beskrivelse af, hvilke typer produkter/services I kan tilbyde SKOV.

                 
Luk​​
​ ​ ​
Aftalegrundlag
Standard aftalegrundlag

For at indgå i et langsigtet samarbejde med SKOV, er det et krav, at SKOV Standard Aftalegrundlag accepteres og underskrives.

 

SKOV benytter sig af to former for aftalegrundlag:


SKOV Standard Trade Agreement

Denne aftale benyttes til leverandører af produkter, hvor SKOV vurderer produkterne som værende komplekse, investeringstunge eller kritiske, eller hvor omsætningen i samarbejdet forventes at udgøre en relativ høj værdi.

SKOV Conditions for Purchase & Delivery
Denne aftale benyttes til leverandører af produkter, hvor SKOV vurderer produkterne som værende simple eller let tilgængelige, eller hvor omsætningen i samarbejdet forventes at udgøre en relativ lav værdi.

Bilag til begge aftaler er SKOV Leverandørhåndbog: Supplier Handbook (How to Cooperate) 


SKOV Supplier Handbook (How to Cooperate)´

Leverandørhåndbogen beskriver retningslinjer for at samarbejde med SKOV, og disse retningslinjer skal naturligvis efterleves i et eventuelt samarbejde. 

​                

Send en e-mail til [email protected] med en præsentation af din virksomhed og de produkter, som du kan tilbyde SKOV, samt et link til dit website, hvis du har et. Den rette person inden for et givet indkøbsområde vil så automatisk modtage din e-mail.

Luk​​
​ ​ ​