Studerende

​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Kickstart din karriere hos SKOV

Har du lyst til at få din teoretiske viden prøvet af i erhvervslivet, er en praktikplads hos SKOV måske en mulighed. Vi tilbyder blandt andet praktikpladser og samarbejde om specialeskrivning til engagerede studerende, der kan se problemstillinger fra en ny vinkel. ​​Hos SKOV arbejder du på aktuelle projekter i en global virksomhed sammen med engagerede og kompetente kolleger.​


 

SKOV har givet mig mod på at rejse

Som studerende på fakultetet for erhvervsøkonomi ved Jean Moulin Lyon 3 Universitetet i Frankrig skulle jeg på to måneders praktikophold i udlandet som et led i min bacheloruddannelse. Jeg arbejdede i…

​ ​
 

Global og specialise​ret

Mit navn er Mikkel Overgaard, og jeg er 21 år gammel. Jeg er født i Danmark men har boet de seneste 15 år i Sydney i Australien. Jeg startede som salgstrainee hos SKOV A/S i Danmark i januar 2015. I min traineestilling har jeg arbejdet i forskellige afdelinger hos SKOV og fået et godt overordnet kendskab til SKOVs løsninger. ​…

 

SKOV gav mig ansvar​​

Søren Dahlgaard, Produktionsteknologstuderende ved EA Dania i Skive, med speciale i produktion og procesoptimering fortæller om sit praktikophold hos SKOV…

 

Fra praktikant til fastansat

På mit sidste semester på produktionsteknologuddannelsen havde jeg et to-måneders praktikforløb hos SKOV A/S. Jeg kendte lidt til virksomheden i forvejen, fordi jeg sammen med​​…

​​​​​

​​​