Basic

Anlægget er et klassisk undertryksanlæg, der bruges til ventilation i insektproduktionsanlæg med fokus på soldaterfluen og melorme. Anlægget er bestemt for opdræt og vækst af larver og pupper, der produceres i tempererede egne af verden og kan tilpasses de fleste insektproduktionsanlæg.

Insektproduktion er en intensiv produktionsform. Insekterne genererer meget varme, ligesom niveauet af CO2 og NH3 kan være højt i forhold til rummet. Det kræver et effektivt ventilationsanlæg med højt og ensartet luftskifte, der sikrer gode produktionsforhold i hele stalden.

Loftsrummet er opdelt i en luftindtagskanal og en luftudtagskanal. Luften ledes ind fra loftsrummet og ned i stalden, hvorefter det suges ud gennem loftsrummet.

Placeringen af ​​luftindtaget er optimeret efter luftretning, -mængde og -hastighed.

Udsugsenhederne reguleres efter Dynamic MultiStep-princippet, som nedsætter strømforbruget væsentligt.


Fordele:

  • Over 50 års erfaring fra svine- og fjerkræbranchen
  • Ensartet klima året rundt
  • Lavt strøm- og varmeforbrug
  • Lave driftsomkostninger, effektive skorstene, ventilatorer og reguleringsprincipper
  • Nemt at installere og lave vedligeholdelsesomkostninger

Vil du høre mere om ventilationsanlæg til insektproduktion?

Udfyld skemaet, og så vender vi tilbage til dig snarest.