Åbent hus - indvielse af nybyggede stalde på Bregentved

 

 

Kom til åbent hus på

 

Bregentved, Langesnogvej, 4690 Haslev

 

18. september kl. 10.00 - 20.00

 

 

 

Der er i designet af staldene lagt vægt på at minimere klima- og miljøbelastningen fra produktionen, således at klimabelastningen per produceret kg kød bliver lavest mulig.

Staldene er opført med det højeste sundhedsniveau, hvilket giver et lavt smittetryk blandt dyrene i staldene.

 

Se annonce her