Kameravejning til fravænnede grise og slagtesvin

 

 

Indtil videre har det været umuligt at overvåge tilvæksten for fravænnede grise og slagtevin i traditionelle produktionssystemer. Manuel vejning er tidskrævende og hårdt arbejde. Ud over det er det stressende for grisene, og kvaliteten af dataene er utilstrækkelig. Derfor kræver svineproducenter automatiseret vejning samt overvågning af produktiviteten. ProGrow-konceptet med kameravejning opfylder svineproducenternes krav.

 

Hvordan virker det?

Kameravejningssystemet består af et kamera, der er installeret over stien, en computer, der omdanner billederne til vægtdata, og et FarmOnline-modul. FarmOnline informerer om daglig gevinst, gennemsnitsvægt samt svinets minimum- og maksimumsvægt.

 

Fra billede til vægt i tre trin

Systemet er sat op med en række hotspots i et område foran foderautomaten. Når en gris kommer ind i området, tager systemet billeder af den.

 

Grisens overfladeareal måles og opdeles i for-, midter- og bagparti. Systemet kræver en vis sammenhæng mellem de tre dele for at godkende billedet som en gris. Hvis sammenhængen mellem delene er forkert, afviser systemet billederne.

 

Svinets overfladeareal hænger direkte sammen med dens vægt. Det tredje og sidste trin er at beregne svinets vægt ved at multiplicere det øverste overfladeområde med en faktor.

 

 Se præsentation af ProGrow.