Fra praktikant til fastansat

 

 

Jeppe Borg Sinding, har efter fire måneders praktikophold, i forbindelse med sin uddannelse, sikret sig en fastansættelse hos SKOV i Glyngøre. Jeppe, der er født og opvokset på Mors, har altid vidst, at han gerne ville vende tilbage til området, så da chancen for at fortsætte samarbejdet med SKOV bød sig, sprang han til. Jeppe og hans kæreste, Camilla, har boet i Viborg de seneste fem år, mens de begge har uddannet sig; hun til sygeplejerske og han først til markedsføringsøkonom på Erhversakademi Dania og efterfølgende til professionsbachelor i International Handel og Markedsføring på Aarhus Erhversakademi.

 

In-text_Jeppe_770x424px.jpg

Jeppe Borg Sinding, Area Sales Manager

 

Valg af praktikplads
Det sidste semester på en professionsbachelor omfatter et praktiksemester hos en virksomhed den studerende selv skal finde.

 

"Min liste over interessante praktiksteder var lang, og jeg overvejede både steder i Danmark og Tyskland. Ultimativt faldt valget på SKOV på grund af deres høje internationale perspektiv samt muligheden for at arbejde med forretningsudvikling", fortæller 26-årige Jeppe.

 

SKOV så heldigvis også potentiale i Jeppe, og efter et par samtaler omkring afklaring af opgave var en aftale om fire måneders praktik i SKOVs salgsafdeling på plads fra efteråret 2019.

 

Frihed under ansvar
Som led i Jeppes uddannelse skulle praktikopholdet ende ud i en afsluttende bacheloropgave om hans arbejde gennem de fire måneders praktik.
Opgaven fra SKOV blev lavet i samarbejde med Jeppe, hvor det var oplagt at forene Jeppes store interesser for forretningsudvikling samt det tyske marked.

 

"Jeg fik mulighed for at arbejde med forskelligt salgsforberedende arbejde i form af markedsanalyse, vækststrategi, konkurrentanalyse og relationsopbygning til SKOVs forhandlere," fortæller Jeppe, der som led i praktikopholdet var i Tyskland på forhandlerbesøg og på messe i Frankrig.

 

Efter opgaven var defineret, var der ifølge Jeppe stor frihed til at løse opgaven, som han selv fandt bedst. "Der var en stor tiltro til, at jeg kunne løse opgaven, og når jeg havde brug for hjælp kunne jeg få input fra min chef eller kollegaer."

 

Tilbud om job
Jeppe afsluttede sit praktikforløb hos SKOV i udgangen af december. I januar forsvarede han sin opgave og afsluttede sin professionsbachelor med et 12-tal.

De fire måneders praktik havde givet SKOV et indblik i Jeppes faglige såvel som personlige kompetencer og var meget interesserede i at beholde ham i organisationen. Han blev derfor tilbudt en plads som sælger hos dol-sensors, der er et datterselskab til SKOV og har kontor i både Glyngøre og Aarhus.

 

Jeppe takkede ja til tilbuddet og startede 1. februar som Area Sales Manager. "Jeg skal arbejde med både eksisterende og opsøgende salg i Europa, så det er en naturlig forlængelse af, hvad jeg arbejdede med under praktikken".

 

In-text_Jeppe2_770x424px.jpg 

Fremtiden
Nu hvor uddannelse og job er i hus, har der været tid til at lægge fremtidsplaner.
"Det var oplagt for os at flytte fra Mors for at læse videre i sin tid, men det har altid ligget i kortene, at vi en dag ville vende tilbage," fortæller Jeppe, der ligesom sin kæreste kommer fra Mors.

 

I dag kigger parret efter hus på Mors og ser frem til at få noget mere plads omkring sig, end der er i deres lejlighed i Viborg.

 

Praktikanter ved SKOV
SKOV har årligt omkring fem praktikanter ansat i forskellige afdelinger, bl.a. Salg, Marketing, Software og Mekanik. En praktikplads er ikke kun en hjælp til de studerende som led i deres uddannelse, men også en værdigful ressource for SKOV.

 

"Vores praktikanter arbejder altid med rigtige problemstillinger i virksomheden, og fælles for dem alle er deres evne til at komme ind med friske øjne og se vores udfordringer i et nyt lys," siger Anne Bundgaard, der er HR Partner hos SKOV.

 

Samarbejdet mellem SKOV og en praktikant slutter ofte ikke efter endt praktik. Mange forlænges i enten studiejobs, projektstillinger eller fuldtidsstillinger som Jeppe Borg Sinding.

 

Du kan læse mere om SKOV's praktikstillinger på vores karrieside, hvor du også har mulighed for at sende os en uopfordret ansøgning.