Optimer din mulighed for tillægsbetaling

 

 

Slagterierne har bonusaftaler, der belønner producenter, der kan forudsige og levere slagtekyllinger af en bestemt vægt. Slaughter Weight er en digital service i Episcope produktprogrammet fra SKOV, der hjælper slagtekyllingeproducenten med at forudsige slagtevægten og således får mest ud af bonusaftalen.

 

For at slagterierne kan planlægge produktionen mest effektivt, er det vigtigt for dem at kende vægten på slagtekyllingerne, der kommer ind. Slagterierne vil gerne have informationen så præcist og tidligt som muligt, da det forbedrer deres videre afsætningsmuligheder.

 

Slagterierne belønner slagtekyllingeproducenterne for at kunne forudsige vægten så præcist som muligt (vægtpræcision), ligesom der er belønning for at ramme deres ønskede målvægt. Tillægsbetalingen opgøres efter disse to parametre på flere og flere slagterier verden over.

 

Slaughter Weight fra Episcope er en digital service, der hjælper producenten med at forudsige den fremtidige slagtevægt så præcist som muligt.

 

Peter Østergaard, der er driftsleder ved Jens Bertelsens slagtekyllingeproduktion ved Brønderslev, har haft adgang til det nye Slaughter Weight program.

 

-Tillæg for vægtpræcision bliver til mange penge, når vi lægger beløbene sammen over et år. Derfor synes vi, at det var spændende at være med til at afprøve et værktøj, der har dette fokus, og få en second-opinion til vores egen udregning af slagtevægten, udtaler Peter Østergaard.

 

 

In-text_770x770px.jpg

Peter Østergaard, driftsleder på Jens Bertelsens slagtekyllingeproduktion ved Brønderslev.

 

Slaughter Weight programmet er selvlærende, hvilket vil sige, at forudsigelsen bliver mere præcis over tid. For at programmet kan blive bedre og bedre i forudsigelsen af slagtevægten, kræves en stabil produktion, f.eks. at kyllingerne hold efter hold ønskes slagtet ved samme vægt. Ændres produktionen tilpasser programmet sig over tid dertil.

 

-Vi er godt tilfredse med de forudsigelser denne service er kommet med og vil helt klart blive ved med at anvende den fremover, da den bliver bedre over tid. Jo flere data og jo flere hold programmet har til rådighed, jo mere korrekte bliver forudsigelserne, afslutter Peter Østergaard.

 

In-text2_770x770px.jpg

 

Da Peter afsluttede den seneste rotation i uge 7, 2020, var Slaughter Weight programmets forudsigelse inden for præcisionstillægget for samtlige kyllingestalde.

 

Slaughter Weight programmet kan forudsige kyllingernes vægt op til fem dage frem. Slagtes kyllingerne således på dag 35 vil programmet kunne give et præcist vægtestimat fra dag 31. Programmet kan allerede fra dag 26 begynde at estimere vægten op til fem dage frem, så man allerede på det tidspunkt begynder at se udviklingen i vægten frem mod slagtning.

 

Læse mere om Slaughter Weight fra SKOV og få 12 måneders gratis prøveperiode her