ProGrow beregner grisenes vægt med 97 procent nøjagtighed

 

Kameravejning viser tilvæksten i realtid

Thomas Sinding fra Sæby overvåger fravænningsgrisenes tilvækst i realtid og justerer sin produktion, når den ikke kører optimalt.

faKTA

  • Thomas Sinding administrerer to sites med hhv. 950 søer plus fravænnings-grise og 850 søer plus fravænnings-grise.

I samarbejde med den danske foderproducent, Hedegaard, installerede Thomas Sinding ProGrow-kameraerne fra SKOV over foderområderne i fire fravænningsstier. Kameraerne tager et billede hver gang, der står en gris under det, og en algoritme beregner grisens vægt med en nøjagtighed på 97 %. Hver dag tager hvert kamera mellem 600 og 800 billeder.

In-text_people_770x424px.jpg

Anders Amstrup, Hedegaard (til venstre), Thomas Sinding, landmand (i midten), og Hans Ulrik Jensen, SKOV (til højre) i en af de fire fravænningsstier, der er installeret med kameraer. Foto: Christian Carus.

De fravænnede grises tilvækst og foder

Tidligere måtte Thomas Sinding stole på historiske data fra P-kontrollen hver tredje måned. Det gjorde det udfordrende at identificere årsagen til eventuelle dårlige resultater, og det var for sent at foretage ændringer.

Thomas Sinding kan nu via ProGrow følge vægtmålingerne i realtid på sin computer, hvilket gør det nemt at justere, før det går ud over produktionens resultat. Systemet gør det også lettere at vurdere de forskellige typer foder, der anvendes til de fravænnede grise.

              

"Tidligere vidste vi for lidt om de fravænnede grises tilvækst, fordi vi var nødt til at stole på historiske data.  Nu er vi i stand til at overvåge de fravænnede grises tilvækst fra hold til hold og straks se forskellen, når der skiftes mellem fodertype 1, 2, 3 og så videre", siger Thomas Sinding

              

For mange år siden forsøgte gårdens medarbejdere at overvåge de fravænnede grises tilvækst ved at veje dem i hold på vægte inde i stien.

              

"Men alt landede på mit skrivebord, og efter et år holdt vi op med at veje dem. Det tog simpelthen for meget tid, og vi fik ikke nok ud af det. Med kamera-vejningssystemet er alt automatisk og indebærer ikke nogen indsats fra os", slutter Thomas Sinding.

 

Den store værdi af data

ProGrow viser sammenhængen mellem foderindtag og tilvækst, i realtid, hvilket giver landmanden den daglige indsigt i produktionen.

                 

"Vi bruger oplysningerne til at se, hvor mange dage fravænningsgrisene er, når de når hhv. 9, 15 og 25 kilo, og til at identificere væksten i de forskellige intervaller. Det fortæller os, hvor kurven knækker, og hvor vi måske kan foretage ændringer."

Data har givet Thomas Sinding og hans team viden til at skifte og justere foderet flere gange. I dag bruger de et dyrere foder, men de har oplevet, at dækningsbidraget pr. gris tilsvarende er steget.

 

Landmanden er stadig den mest afgørende faktor

Mens kameravejning er et fantastisk værktøj til overvågning af produktionen og identifikation af områder, der skal forbedres, peger SKOV's Svineproduktionsspecialist, Hans Ulrik Jensen, på landmanden som den virkelige ekspert:

                 

"Overvågning af tilvækst med ProGrow giver dig ikke løsninger – det er snarere et værktøj for landmanden. Han får en bedre forståelse for sin produktion og kan optimere baseret på fakta."

In-text_camera_770x424px.jpg

Kameraet er installeret over en af stierne. Foto: Christian Carus.

                 

Med tiden kommer der flere kameraer

Lige nu profiterer Thomas Sinding ved at bruge de fire installerede kameraer. Han bruger dem til at justere resten af sin produktion.

                 

"Med en produktionsstørrelse som min fungerer de fire referencestier fint. Om et år eller to kan vi installere flere kameraer for at få et fuldt overblik over alle stier."

 

Få mere at vide om ProGrow
ProGrow er udviklet af SKOV til at kunne give dig et unikt indblik i den daglige drift. Ved at få et klart overblik over data kan du se sammenhængen mellem foderindtag og tilvækst. Hvis de optimale produktionsforhold bliver kompromitteret, ses det i data, og du kan justere parametre med det samme, så produktionen ikke påvirkes. Systemet omfatter en integreret klima- og produktionscomputer, som styrer ventilation, varme og køling, tørfodringsanlæg, overvåger foder- og vandforbrug samt giver mulighed for at registrere dyr til salg/levering/flytning til sygesti samt døde grise. Læs mere og se en video om ProGrow her: https://www.skov.com/en/pig/Pages/FarmManagementPigs.aspx