ProGrow

 

 

ProGrow - nem svinevejning og opdaterede data

SKOV lancerer et integreret system til styring og overvågning af slagtesvineproduktion fra fravænning til slagtning. Systemet, der omfatter svinevejning via kamera, er en trestjernet EUR nyhed på Agromek 2016..

 

Foderomkostningen udgør typisk 70 % af den samlede omkostning ved slagtesvineproduktion, hvorfor det er vigtigt hele tiden at have fokus på og optimere denne faktor.

 

- ProGrow overvåger kontinuerligt grisenes foderforbrug og tilvækst. Det giver svineproducenten mulighed for at optimere produktionen med hensyn til valg af råvarer, foderblanding og foderskift, udtaler Niels Henrik Lundgaard, Product Manager, SKOV A/S.

 

Produktionscomputeren overvåger og styrer foder- og vandtilførsel og registrerer kontinuerligt dyrenes vægt på sektionsniveau.

 

- Manuel vejning af slagtesvin er et hårdt og tidskrævende arbejde. ProGrow vejer grisene via et kamera, der monteres over en eller flere stier i stalden. Billederne analyseres af en algoritme, der beregner grisenes vægt, fortsætter Niels Henrik Lundgaard.

 

Systemet er installeret hos Søren Andersen, Spøttrup Svineproduktion, der har en soproduktion med 1050 søer og en årlig produktion af 33.000 smågrise, der leveres ved 33 kg.

 

- Perspektiverne i ProGrow er meget spændende for os. Vi arbejder konstant på at forbedre produktiviteten og dyrenes velfærd. En vigtig forudsætning er, at vi har opdaterede og korrekte data at træffe beslutninger ud fra, udtaler Søren Andersen, Spøttrup Svineproduktion ApS.

 

Den kontinuerlige overvågning af foderforbrug og grisenes vægt giver mulighed for at optimere produktionsøkonomien. Samtidig opdages uregelmæssigheder tidligt, hvilket gør det muligt at gribe ind og minimere produktionstab.

 

- Jeg gør meget ud af at inddrage mine medarbejdere i produktionen, og vi gennemgår dagligt produktionsresultater og diskuterer forbedringsmuligheder på vores morgenmøder. Til det er FarmOnline et værdifuldt værktøj, da tingene bliver mere overskuelige, fortsætter Søren Andersen.

 

Alle nødvendige produktionsdata overføres direkte fra produktionscomputeren til ProGrow modulet i FarmOnline, hvilket giver en meget høj datavaliditet. Data er ikke afhængig af, at medarbejderne i de enkelte stalde, manuelt melder data ind i et system.

 

- Nem svinevejning og realtidsdata har altid været et ønske fra slagtesvineproducenterne - det giver vi dem nu med ProGrow, afslutter Niels Henrik Lundgaard.

 

Produktionscomputeren kan udvides til at være en klima- og produktionscomputer, således at også relevante klimadata kan inkluderes i effektivitetsberegningerne.