Det hidtil bedste år

 

 

Vækst på alle områder - det bedste år hidtil
SKOV A/S, der producerer ventilations- og managementsystemer til animalsk produktion, har afsluttet regnskabsåret 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Resultatet er det bedste i virksomhedens historie.

 

Årets omsætning steg med 19 % til 683 mio. kr. og overskuddet før skat (EBT) med 27 % til 85 mio. kr.

 

- Det har været et særdeles positivt år for SKOV, hvor vi er vokset både hvad angår omsætning, overskud, medarbejdere og areal, fortæller adm. direktør Jørgen Yde Jensen, SKOV A/S.


Investeringslysten er tilbage hos de danske producenter, og SKOV har dermed oplevet en positiv vækst på hjemmemarkedet. Der er blevet taget godt imod virksomhedens nye managementsystem til svineproduktion, som også forventes at bidrage positivt til omsætningen de kommende år.

 

Rusland, som igennem en årrække har været et svært marked at agere på, har udviklet sig positivt i 2017, ligesom Kina også har bidraget positivt til væksten hos SKOV. På begge markeder er det især store svineprojekter - 6.000 søer full line eller større, der har bidraget til væksten. En udvikling der forventes at fortsætte.

                       

I Asien oplever virksomheden en generel vækst. Det er specielt inden for virksomhedens ventilations- og farm management systemer til fjerkræ, at udviklingen er positiv. Samme udvikling ses i Mellemøsten, Nordafrika og Oceanien.

 

Virksomhedens faciliteter blev væsentligt udbygget med ekstra 5.000 m2 i 2017. En investering der bl.a. omfatter Europas største luftfysiske testcenter inden for husdyrproduktion, udvidelse af produktions- og kontorfaciliteter og showroom.

 

I november var virksomhedens forhandlere inviteret til et tredagesseminar i de nye faciliteter i Glyngøre.

 

SKOV beskæftiger i dag 360 medarbejdere og planlægger at ansætte 40 mere i det kommende år, hvor ca. halvdelen vil blive ansat i Danmark.

 

Yderligere oplysninger: SKOV A/S, Jørgen Yde Jensen, tlf. +45 72 17 55 55 eller +45 40 10 90 23

 

Udviklingen i SKOVs hovedtal fra 2015-2016 til 2016-2017

Hovedtal​2016/17​2015/16
​M.DKK​M.DKK
​Resultat
​Nettoomsætning​683​574
​Resultat før skat​85​67
​Årets resultat​67​52
Balance
​Balancesum​360​300
Egenkapital​235​208
​Medarbejdere​359​325