Undgå at grisene får stød

​​

 

Undgå at grisene får stød ​​

Oplever du halebid og stress i din besætning og kan du ikke umiddelbart finde årsagen? Måske er det fordi de elektriske spændinger mellem staldens ledende dele af jern ikke er blevet udlignet. Hvis eksempelvis foderanlægget ikke bliver afledt af et jordspyd, opstår der statisk elektricitet, når foderet gnider mod jernrøret. Grisen afleder altså spændingen, når den går til fodertruget. Det er både ubehageligt og stressende for grisen, og det kan skabe uro i besætningen.


Kontrolmåling afslører spændingsforskelle

Hvis du oplever halebid og stress kan elektrikeren lave en kontrolmåling for at tjekke, om der er spændingsforskelle. Når spændingsforskellene er udlignet, falder der ro over besætningen med det samme.

Det er elektrikerens ansvar at jorde alle installationer og inventar korrekt, men det sker desværre, at der bliver glemt nogle bygningsdele eller inventar, som eksempelvis foderautomaten.​​​