ProGrow

 

Nå nye højder med ProGrow 

Slagtesvineproducenterne har i mange år efterspurgt realtidsdata, som gør det muligt at reagere øjeblikkeligt, hvis der konstateres uregelmæssigheder i produktionen. Med ProGrow får du et komplet overblik over din produktion og er i stand til at træffe beslutninger på baggrund af dugfriske data.

Progrow

  • Slut med manuelle vejninger
  • Bedre fodereffektivitet
  • Valide realtidsdata
  • Bedre overblik

Optimer foderet og tjen penge
Høj tilvækst og en god fodringseffektivitet er de vigtigste parametre for at skabe god økonomi i smågrise- og slagtesvineproduktion. 70% af udgifterne i en slagtesvineproduktion går til foder, og derfor er der penge at tjene, hvis du har den rette foderstrategi.

Overblik og realtidsdata
ProGrow indsamler data om dyrenes foderforbrug og vandindtag, og der foretages automatiske kameravejninger. De indsamlede data vises på en overskuelig måde og giver dig et fuldt overblik over dyrenes tilvækst. 

Præcise og tidsbesparende vejninger
Med ProGrow skal du ikke længere veje grisene manuelt. Der monteres et kamera i loftet, og du kan følge dyrenes tilvækst og vægtspredning løbende. Kameravejning er optimal til vejning af smågrise og slagtesvin, da dyrene ikke stresses, og udstyret ikke udsættes for grisenes nysgerrighed. ProGrow-systemet er gennemtestet i en dansk slagtesvinebesætning, og testen viste blandt andet, at kameravejningerne er præcise helt op til levering ved en vægt på 110 kg.