Hellere for koldt end for varmt

​​​​​​​

 

Hellere for koldt end for varmt

Grise har kun svedkirtler på trynen og kan ikke regulere kropstemperatur ved at svede. Derfor er de følsomme overfor høje temperaturer, og selv små temperaturstigninger medfører adfærdsændringer. En hollandsk undersøgelse fra 2005* påviste ændringer i adfærd og fysiologi hos en gruppe slagtesvin på 60 kg.

Slagtesvinene opholdt sig i en sti med 40 % spalter og 60 % fast gulv. Der blev observeret følgende adfærdsændringer:


 1. Søleadfærd 
  Den første ændring i grisenes adfærd var, at de kølede sig ved at rulle sig i gødning. Denne adfærd begyndte allerede ved 16-17°C .​​

 2. Ændring af hvileområde
  Ved 19°C begyndte grisene at lejre sig på spaltegulvet, da det er køligere end det faste gulv, og desuden er der en højere lufthastighed ved spalterne.

 3. Gødeadfærd
  I takt med at flere og flere grise lejrer sig på spalterne, besørger grisene på det faste gulv, og dermed er stien ”vendt rundt”. Denne adfærd startede ved en staldtemperatur på 20°C.​

 4. ​​Øget åndedrætsfrekvens
  Den første fysiske forandring skete ved en staldtemperatur ved 22-23°C, hvor grisenes åndedrætsfrekvens blev højere. ​

 5. Nedsat foderindtag og højere kropstemperatur

  Da staldtemperaturen steg til 25-26 °C, faldt grisenes foderindtag, ligesom der kunne måles en stigning i kropstemperatur.

  *Huynh, T.T.T., A.J.A. Aarnink & M.W.A.Verstegen, 2005. Reaction of Pigs to a Hot
  Environment. Livestock Environment VII. Proceedings of the Seventh International
  Symposium, Beijing, China.​