Reducer energiforbruget

​​​​

 

 

Reducer energiforbruget til 6 kWh pr. stiplads med Dynamic MultiStep®​ 

Varme og ventilation er nogle af energiregnskabets største poster i en svineproduktion, men faktisk kan strømforbruget til ventilation nedbringes markant.


Trinløs regulering forlænger minimumventilation

Det er en kendt sag, at der forbruges markant mere strøm ved en høj ventilatorydelse end ved en lav ventilatorydelse. Derfor har SKOV udviklet Dynamic MultiStep®, hvor ventilatorerne kobles ind i grupper til ca. 50% af deres ydelse. Når alle ventilatorer er koblet ind, reguleres de parallelt op til 100% af deres ydelse, hvis yderligere ventilation er påkrævet. Det vil altså sige, at der anvendes flere ventilatorer, og at de dermed kører ved en lavere ydelse. Det reducerer strømforbruget markant samtidig med, at det gode klima i stalden fastholdes.

Markant reduktion af energiforbrug

Undersøgelser foretaget i en dansk slagtesvinsproduktion viste, at energiforbruget kan nedbringes til kun 6-10 kWh pr. stiplads årligt. Energiforbruget reduceres, og dyrene har samme gode klimabetingelser – den eneste forandring der blev bemærket var, at støjniveauet blev nedbragt til glæde for medarbejdere og dyr.​