Luftindtag

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Frisk luft er vigtig

Et sundt staldklima afhænger af mange ting, men en af de vigtigste er tilførslen af frisk luft. Der er meget at tage hensyn til, når der ledes luft ind i stalden, herunder typen af staldbygning, produktionsform og klimaforhold. SKOV har et bredt udvalg af luftindtag, så uanset hvor og hvordan din stald er placeret, har vi et luftindtag, der passer til dit behov.

Vægventiler
Friskluftindtag til væggen​

Vores serie af vægventiler til svinestalde er af højeste kvalitet og indeholder både indmuringsventiler og flangeventiler. SKOVs vægventiler har differentieret åbning som i kombination med en cycle timer gør det lettere at styre luftstrømmen ved minimumventilation. Alle vægventiler fra SKOV er desuden monteret med en isoleret ventilklap, der modvirker kondensdannelse, ligesom ventilerne er forstærket med en metalskinne, der sikrer, at ventilen lukker helt tæt, og at den ikke mister sin form. ​


 

SKOVs vægventiler sikrer, at grisene får tilført frisk luft

Materialer af højeste kvalitet

Ventilkassen er fremstillet i et plastmateriale af højeste kvalitet og tager derfor ikke skade ved mindre forskydninger i murværket. SKOVs vægventiler åbnes ved hjælp af en trækstang og holdes lukket ved hjælp af kraftige fjedre, som sikrer præcis lukkefunktionalitet i al salgs vejr også i meget kolde perioder.

Vi har desuden udviklet en lang række tilbehør til vores ventilserie, som omfatter bl.a. luftretningsplader og luftdæmpeplader.


 

​Luk​
Loftventiler
Friskluftindtag til loftet

I nogle staldbygninger er det ikke hensigtsmæssigt med vægventiler, og luften ledes bedre ind i stalden ved hjælp af loftventiler. Det gør sig f.eks. gældende ved sammenbyggede staldbygninger. Ligesom vores vægventiler er vores loftventiler monteret med en isoleret ventilkasse og –klap, der forhindrer kondensdannelse og fastfrysning. Loftventilen har differentieret åbning som i kombination med en cycle timer gør det lettere at styre luftstrømmen ved minimumventilation.


 

Loftsventiler monteret i en farestald
Luk
​​ ​ ​
​​​ ​
Tagventiler
Ventiler velegnet til sammenbyggede stalde

I enkelte lande er der krav om, at luftindtaget skal foregå over taget for at mindske smittefare. I andre lande er der tradition for sammenbyggede stalde, og derfor er det ikke muligt at anvende vægventiler, og hvor staldenes tagkonstruktioner uden loft gør det umuligt at anvende loftventiler. I de tilfælde har SKOV udviklet en indblæsningsenhed, der kombinerer høj ydelse med lav lufthastighed i dyrenes opholdszone. To ting der ofte er modstridende, men som løses ved hjælp af luftlederplader, der fordeler luften optimalt. Selv i varme perioder, hvor der tages en stor mængde luft ind med stor hastighed, fordeler enheden luften, så dyrene ikke udsættes for trækgener.

Enheden kan monteres i alle typer staldbygninger og er sammensat af robuste komponenter af høj kvalitet.


 

Kraftfuld tagventil monteret i dansk svinestald
Luk
Tunnelventiler
Luftindtag til alle typer tunnel-​anlæg​
                      

DA 10K/DA 17K

​SKOV har udviklet en tunnelventil, hvis maksimale indfald kun er 37 cm.

            
 
Rack & Pinion tunnelåbning monteret i en svinestald

Ventilen tilbydes med både semi- og højisolerede ventilklapper og er udført i plast af høj kvalitet. Tunnelventilen er tæt, og du undgår kolde områder foran ventilen, når den ikke anvendes. Tunnelventilen er let at indstille og har en meget præcis åbne-/lukkefunktion, hvilket skaber optimale betingelser for dyrene i stalden. Ventilen er let at installere, og materialernes kvalitet gør, at ventilen har en lang levetid. ​


 

Rack & Pinion

Rack & Pinion er et kraftigt og stabilt system med en god og solid lukkemekanisme, der sikrer en tæt dør. Rack & Pinion tunnelåbning monteres direkte i staldvæggen med kølepads.


​Tunnel Door Light

​Tunnel Door Light er et fleksibelt letvægtssystem, der kan tilpasses de fleste vægtykkelser og materialer. SKOV leverer montagesæt, der sikrer, at luftindtaget fungerer optimalt. ​

 

Luk​​
Download

 

Luftindtag til svinestalde

​Luk​​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.