Farm management

​​​​​​​​​​​​​​

 

Overblik giver overskud

I takt med at svinebesætningerne bliver større, er behovet for overblik og for at kunne kontrollere flere stalde fra centralt hold vokset. SKOVs farm management system FarmOnline® er for dig, der vil have størst muligt udbytte af dit produktionsapparat og kende status i stalden døgnet rundt.​​

I stalden
Vi har alt til klima- og produktionsovervågning

En moderne svineproduktion er kompleks, og der er meget at holde styr på for konstant at optimere og fastholde en optimal produktivitet. For at kunne udarbejde fyldestgørende analyser der kan handles ud fra, er det vigtigt at have præcise og opdaterede data fra stalden.


Monitor the animals' water consumption with SKOV's precise and solid water meter

Fodervægte og vandure

Vi leverer markedets mest præcise og robuste fodervægte, der konstant sender input til staldcomputeren, ligesom vores vandure registrerer dyrenes vandforbrug. Vi har et stort udvalg af klima- og produktionssensorer, der med sine registreringer er med at sikre et optimalt klima i stalden samt korrekt fodring af dyrene.

Alle data samles i en moderne og brugervenlig staldcomputer, der behandler og lagrer de indsamlede data, som kan analyseres og viderebehandles med FarmOnline.

 

Kameravejning

Manuel vejning er besværligt, tidskrævende, stressende for dyrene og samtidig giver vejedata kun et øjebliksbillede af den aktuelle produktion. Med kameravejning kan du løbende følge dyrenes tilvækst og spredning på dyrenes vægt i stien.

 

ProGrow

 

Med ProGrow får du et komplet overblik over din produktion, og du kan træffe beslutninger på baggrund af opdaterede data. Systemet indeholder en integreret klima- og produktionscomputer, der styrer ventilation, varme og køling, tørfodringsanlæg med op til fem foderblandinger, overvåger foder- og vandforbrug og giver dig mulighed for registrering af dyr til salg/levering, udtagning til sygesti og døde. ProGrow omfatter også et managementprogram, FarmOnline, hvor du har et samlet overblik over produktionen.

 

 

 
​Luk
​ ​
På kontoret
Træf de rigtige beslutninger med valide data

​Med FarmOnline får du alle de indsamlede data fra stalden præsenteret på en overskuelig måde og overblik over din besætning. Du vil her kunne se alle relevante nøgletal og værdier for de enkelte sektioner samt sammenligne på staldniveau. På den måde bliver det meget tydeligt, hvilke stalde, der performer bedst, og denne viden kan du bruge til at optimere de øvrige stalde. Faktisk kan du kopiere opsætningen fra den stald, der performer bedst til de øvrige stalde med bare nogle få klik.

 ​

 

Se alle stalddata på kontoret opstillet i tabeller og grafer​

Et samlet overblik gør prioritering lettere​

En anden fordel ved at anvende FarmOnline er, at du hurtigt og let får et samlet overblik over samtlige af dine stalde. Du kan derfor bedre prioritere din tid, fordi det tydeligt fremgår, i hvilke stalde, der er størst behov for din indsats.

Det er på baggrund af de indsamlede og behandlede data sammenholdt med dine egne observationer i stalden muligt at træffe beslutninger, der fremmer dyrenes produktivitet og dermed din indtjening.

​Luk
På farten
Vær opdateret – også når du ikke er i stalden

Selv når du er væk fra i stalden giver Farm Online® dig mulighed for at følge din produktion tæt. Vi har bl.a. udviklet en app til smartphones, der giver dig adgang til alle dine staldcomputere, så du kan se klimadata samt alarmer. Du kan også tilgå historiske data og udvælge, hvilke nøgletal du ønsker at få vist.

Desuden kan du med FarmOnline® få adgang til dine staldcomputere fra en internetbrowser ligesom du kan give eksterne konsulenter og servicefolk adgang til staldcomputeren.


Med SKOVs FarmOnline app har du altid adgang til dine staldcomputere​
​Luk
Download

 

FarmOnline til svineproduktion

 

ProGrow tager din slagtesvineproduktion til nye højder

 

 

 

​Luk

​​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.