Farm management

​​​​​​​​​​​​

 

FarmOnline - farm management til moderne svineproducenter

FarmOnline kan overvåge flere stalde centralt og præsentere de indsamlede data grafisk. FarmOnline giver svineproducenten et samlet overblik over klimaet på stald-, farm- og virksomhedsniveau, ligesom programmet åbner mulighed for hurtig handling ved uregelmæssigheder. FarmOnline softwaren leveres i moduler, således at der ikke betales for funktionalitet, der ikke anvendes.

Klima
Komplet overblik over staldklimaet​

Via FarmOnline kan der etableres forbindelse til bedriftens klimastyringer. Brugeren kan lægge foto eller tegninger af farmen ind i programmet. Ved at lægge grafik ind for alle niveauer (sektion, stald og farm) kan brugeren nemt navigere rundt og hurtigt både skabe sig overblik og præcist lokalisere afvigelser i klimadata.

 

 

FarmOnline giver dig et samlet overblik​

Oversigtsbillederne kan tilføjes hotspots, der viser relevante nøgleværdier for f.eks. indetemperatur og alarmstatus. Når brugeren har orienteret sig i oversigtsvisningerne, giver klimavisningen mulighed for at gå dybere ind i klimareguleringen. Udvalgte nøgleværdier for temperatur, fugt, ventilation, varme og CO2 er vist i en overskuelig grafik, hvori der også er direkte mulighed for at ændre indstillinger.

​Luk
ProGrow
Tager din slagtesvineproduktion til nye højder

Med ProGrow får du et komplet overblik over din produktion, og du kan træffe beslutninger på baggrund af opdaterede data. Systement indeholder en integreret klima- og produktionscomputer, der styrer ventilation, varme og køling, styrer tørfodringsanlæg med op til fem foderblandinger, og overvåger foder- og vandforbrug.

 

 

3600 overblik og nem styring

 

​​Du får mulighed for registrering af dyr til salg/levering, udtagning til sygesti og døde. ProGrow omfatter også et managementprogram, FarmOnline, hvor du har et samlet overblik over produktionen.

 

​Luk
FarmWatch
Varsling af sygdom

En hurtig indgriben i tilfælde af sygdom i svinebesætningen betyder, at store tab minimeres, og at sygdommen hurtigt bliver indkredset. Undersøgelser har vist, at sygdomstilfælde i en svinebesætning ofte kan aflæses i dyrenes vandforbrug helt op til 24 timer før, der er synlige symptomer. FarmOnline modulet FarmWatch er et modul, der anvendes i slagtesvinsproduktionen og overvåger vandforbruget. Systemet registrerer dyrenes vandforbrug time for time og varsler afvigelser fra normalen med sms og alarmvisning på staldcomputeren.

 

Dermed kan behandling påbegyndes, før sygdommen får negative konsekvenser for produktiviteten

 

FarmWatch registrerer med det samme afvigelser i grisenes vandforbrug
Luk
Alarm
Fordi en hurtig reaktion er altafgørende

FarmOnline giver en alarm, såfremt der opstår en situation, som brugeren skal tage stilling til. Alarmen kan være vital for produktionen, hvorfor alarmer altid vises med en pop-op, uanset hvilket program der er aktivt på pc’en.

 ​

 

Med FarmOnline får du alarmer på uanset hvor du er

Mange alarmtyper

FarmOnline viser alarmer som en rød markering, og ved et klik herpå åbner et alarmvindue med detaljer omkring alarmen. Brugere med rettigheder hertil kan kvittere alarmen og desuden tilføje notater om f.eks. alarmårsag og fejlfinding. Efterfølgende vil der være mulighed for at analysere forekomsten af historiske alarmer, således at der kan drages erfaringer, der kan hjælpe med at optimere produktionen fremover.

 

Via FarmOnline er det også muligt at overvåge farmens alarmanlæg direkte samt se indstillinger fra de enkelte alarmmeldere - fx temperaturgrænse for hvornår der gives alarm i et hus.

 

Endvidere kan alarmer fra FarmOnline sendes som sms eller e-mail. Brugeren kan her vælge at få udvalgte alarmer, ligesom modtageren af alarm kan indstilles.

Luk
Download

​ 

​FarmOnline til svineproduktion

 

ProGrow tager din slagtesvineproduktion til nye højder

 

 

 


 
 
Luk​

​​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.