Varme

​​​​​​​​​​​​​​​

 

Optimalt klima med et effektivt varmesystem

Især i de tempererede dele af verden spiller tilførslen af varme en stor rolle i forhold til at skabe optimale betingelse for dyrene både før og efter indsættelse. Varme er en integreret del af SKOV ventilationsløsninger, og vi har varmeløsninger til ethvert behov.

Varmerør
Effektiv vandbaseret varme

Oftest anvender SKOV de såkaldte Spiraflex varmerør til opvarmning af stalden. Varmeanlægget er baseret på tilførsel og cirkulation af vand, og varmerørene giver en effektiv og økonomisk opvarmning af stalden. Varmerørenes udformning betyder, at de har en stor overflade, og sammenlignet med et traditionelt, glat varmerør har Spiraflex rørene en højere varmeafgivelse per meter.

 

 

Ribberørene yder en høj varmeafgivelse pr meter

Større overflade, større varmeafgivelse​

Varmerørene monteres i umiddelbar forbindelse med luftindtaget, da denne placering sikrer at varmen blandes med den friske luft, inden den når dyrenes opholdszone. I en svineproduktion er især gulvvarme velegnet til opvarmning af stalden, men det kan ikke anbefales som eneste varmekilde, da reaktionstiden er forholdsvis lang. Med Spiraflex varmerørene er det muligt at hæve temperaturen i stalden forholdsvis hurtigt.

Luk
Varmekanon
Kraftfuld og hurtig varmekilde

En varmekanon er en hurtigtreagerende varmekilde, hvor varmen tilføres ved åben forbrænding af gas i staldrummet. Denne form for opvarmning er særlig velegnet til opvarmning og tørring efter rengøring.

 

 

 

Varmekanon er velegnet til opvarmning og tørring efter rengøring
Luk
Download

Varme til svineproduktion

Luk​

​​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.