Produktionsstyring

​​​​​​​​​​​​​​

 

Bedre produktivitet med SKOV

SKOV tilbyder en række komponenter, så som fodervægte og sensorer, der kan anvendes i forbindelse med foderhåndtering til svin. Vandregistrering er ligeledes en væsentlig indikator for produktionen; ændring i vandforbruget kan være tegn på sygdom, lækage i rørsystemet m.m. Herudover tilbydes kameravejning, så du hele tiden kan følge med i grisenes tilvækst.

Produktionsstyring
Produktionsudstyr til smågrise- og slagtesvineproduktion

DOL 63X klima- og produktionscomputeren kan anvendes i smågrise- og slagtesvineproduktioner. En effektiv styring og systematisk overvågning af tilvækst, foder og vand er afgørende for at sikre en komplet oversigt over produktiviteten.

 

Realtidsdata er vejen til optimal styring. Automatisk overvågning af de vigtigste produktionsparametre er nødvendige for at optimere produktionen og opdage problemer før de giver anledning til tab.


 

Grafiske ikoner og brugerdefinerbare menuer gør computeren nem at betjene

Fælles for alle varianter er, at de regulerer og opretholder temperatur- og fugtighedsniveauer i stalden og bruges til at regulere ikke kun ventilation, men også varme, gulvvarme, og køling. Klimaet tilpasses konstant til dyrenes alder og behov baseret på de indlagte kurver.

Luk
Foder & vand
Fodervejning og vandregistrering

 

SKOVs fodervægte har en kapacitet på op til 40 kg, og kan anvendes i forbindelse med anlæg for tørfodring. Vægten er særdeles robust og kendt for sin høje nøjagtighed.

 

 

Et ændret vandforbrug kan indikere sygdomsudbrud, men kan også være en indikation på vandspild, forhøjet temperatur i stalden eller dårligt foder. I tilfælde af sygdomsudbrud eller forhøjet temperatur i stalden vil dyrenes vandindtag stige. Vandforbruget måles af et vandur, og registres af klimacomputeren.


 

Med et vandur fra SKOV kan du konstant måle grisenes vandforbrug
​Luk
Kameravejning
Slut med manuelle vejninger

Manuel vejning er besværligt, tidskrævende, stressende for dyrene og samtidig giver vejedata kun et øjebliksbillede af den aktuelle produktion. Med kameravejning kan du løbende følge dyrenes tilvækst og spredningen på dyrenes vægt i stien.

 

Præcis vejning
​Luk
Sensorer
Det bedste udvalg af sensorer til animalsk produktion​

Sensorer fra dol-sensors er specielt udviklet til at sidde i et aggressivt staldmiljø. Vi anvender primært sensorer inden for to hovedområder - sensorer til registrering af foder i forbindelse med produktionsstyring og klimasensorer til sikring af komfort og produktivitet i animalsk produktion.

Produktionssensorerne sikrer sammen med vores produktionsstyringer en effektiv og fejlfri håndtering af bl.a. korn og andre foderstoffer. Klimasensorer anvendes til at registrere ændringer i klimaet, herunder temperatur-, fugt- og CO2-sensorer. Sensorerne leveres både som enkelt- og flerfunktionssensorer.

Hos SKOV har vi fokus på animalsk produktion, hvorfor vi også udvikler sensorerne til dette specielle formål. Vi tilpasser i mange tilfælde udformningen af sensoren, eller tilbyder kunderne tilbehør der gør det lettere at installerer sensoren i applikationen.

Vi har de mest robuste og præcise sensorer på markedet​ 

 
Luk
Download
​                             Klima og farm management til svineproduktion

ProGrow

​Luk

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.