Farm management

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Overblik giver overskud

I takt med at fjerkræbesætningerne bliver større, er behovet for overblik og for at kunne kontrollere flere stalde fra centralt hold vokset. SKOVs farm management system FarmOnline® er for dig, der vil have størst muligt udbytte af dit produktionsapparat og kende status i stalden døgnet rundt.

I stalden
Vi har alt til klima- og produktionsovervågning​

En moderne fjerkræproduktion er kompleks, og der er meget at holde styr på for konstant at optimere og fastholde en optimal produktivitet. For at kunne udarbejde fyldestgørende analyser der kan handles ud fra, er det vigtigt at have præcise og opdaterede data fra stalden. SKOV har markedets bedste udvalg inden for klima- og produktionsudstyr til alle former for fjerkræproduktion.

Med SKOVs fjerkrævægte får du de mest præcise vægte på markedet

Vægte, vandure og sensorer

Vi leverer markedets mest præcise og robuste foder- og fjerkrævægte, der konstant sender input til staldcomputeren, ligesom vores vandure registrerer dyrenes vandforbrug. Vi har et stort udvalg af klima- og produktionssensorer, der med sine registreringer er med at sikre et optimalt klima i stalden samt korrekt fodring af dyrene.

Lysstyring

Vi har udviklet lysprogrammer, der er specielt tilpasset både produktionsform og dyrenes livscyklus ligesom vi tilbyder en ægtæller, der automatisk registrerer antal æg under æglægning i en forældredyrsproduktion. Alle data samles i en moderne og brugervenlig staldcomputer, der behandler og lagrer de indsamlede data, som kan analyseres og viderebehandles med FarmOnline.

Luk
På kontoret
Træf de rigtige beslutninger med valide data

Med FarmOnline får du alle de indsamlede data fra stalden præsenteret på en overskuelig måde og overblik over din besætning. Du vil her kunne se alle relevante nøgletal og værdier for det enkelte hold samt sammenligne på hold og staldniveau. På den måde bliver det meget tydeligt, hvilke stalde, der performer bedst, og denne viden kan du bruge til at optimere de øvrige stalde. Faktisk kan du kopiere opsætningen fra den stald, der performer bedst til de øvrige stalde med bare nogle få klik.

 

Se alle stalddata på kontoret opstillet i tabeller og grafer

Et samlet overblik gør prioritering lettere

En anden fordel ved at anvende FarmOnline er, at du hurtigt og let får et samlet overblik over samtlige af dine stalde. Du kan derfor bedre prioritere din tid, fordi det tydeligt fremgår, i hvilke stalde, der er størst behov for din indsats.

Det er på baggrund af de indsamlede og behandlede data sammenholdt med dine egne observationer i stalden muligt at træffe beslutninger, der fremmer dyrenes produktivitet og dermed din indtjening.

Luk
På farten
Vær opdateret – også når du ikke er i stalden

Selv når du er væk fra i stalden giver Farm Online® dig mulighed for at følge din produktion tæt. Vi har bl.a. udviklet en app til smartphones, der giver dig adgang til alle dine staldcomputere, så du kan se klima- og produktionsdata samt alarmer. Du kan også tilgå historiske data og udvælge, hvilke nøgletal du ønsker at få vist.

Desuden kan du med FarmOnline® få adgang til dine staldcomputere fra en internetbrowser ligesom du kan give eksterne konsulenter og servicefolk adgang til staldcomputeren.


 

Med SKOVs FarmOnline app har du altid adgang til dine staldcomputere
​Luk
På hovedkontoret
Få adgang til produktionsdata fra forskellige lokationer

Vi har udviklet et værktøj til overordnet analyse af produktionsdata fra slagtekyllingeproduktion, som især er beregnet til brug for den centrale ledelse.

FarmOnline® EPM anvendes via en internetbrowser og giver mulighed for tilgang til produktionsdata fra gårde på forskellige lokationer. På den måde kan du fra hovedkontoret sammenligne produktionsresultater på tværs af gårde og hold. Det giver dig en unik mulighed for at følge op på iværksatte tiltag. Samtidig giver det dig en klar indikation af, hvilke farme, der performer bedst. Denne viden kan du bruge til at hæve niveauet på samtlige dine farme, da opsætningen fra de farme, der performer bedst kan kopieres til de øvrige farme.

Desuden kan du eksportere data og samkøre dem med data fra andre dele af integrationen som fx fodermølle, rugeri og slagteri.


 

Optimer din forretning med valide data fra hele din integration​
Luk
Download
 

​​FarmOnline® til fjerkræproduktion

​​Luk​

​​​​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.