Klima og farm management til æglæggere

 

Et korrekt klima er afgørende for hønernes produktivitet!

Hønernes optimale temperatur er mellem 20 og 26°C. De udnytter under disse forhold foder og vand bedst muligt til at danne æg.

 

I en korrekt ventileret stald med 50.000 dyr, vil det årlige resultat være ca.€ 0,50 højere per høne, sammenlignet med en stald, hvor temperaturen ikke reguleres inden for det optimale område.

 

Kvaliteten og størrelsen på æg ændres generelt, når dyrene oplever en temperatur på over 27°C. Ved oplevede temperaturer på over 30°C vil antallet af æg endvidere blive reduceret.

 

Løsninger til alle produktionsforhold

SKOV skræddersyr ventilationsanlægget så det tilpasses klima- og produktionsforhold.

 

Vi tilpasser løsningen i forhold til, om produktionen foregår i et cage system, non-cage system eller non-cage med adgang til det fri.

 

Ventilationen har speciel stor betydning ved non-cage produktion. Hønerne har her mulighed for at bevæge sig rundt i stalden, og vil søge mod de områder, hvor klimaet er optimalt, hvilket vil øge varmeproduktionen og lægge pres på strøelsen, redekasser samt vand- og fodersystemet i disse områder. Derfor er det vigtigt at klimaet er ensartet i hele stalden under alle forhold!

 

Har hønerne adgang til det fri, har SKOV også løsningen til free-range produktion. Vi tilbyder løsninger for ligetryksventilation, der sikrer godt og ensartet klima i hele stalden.

 

Ved produktion af æg i bursystemer i varme områder, hvor der anvendes tunnel-ventilation, sikrer SKOVs BlueFan at staldens kan bygges ekstra lang. Af hensyn til investering vil en lang stald ofte være at foretrække.

 

 

 

 

BlueFan kan ventilere meget lange stalde som følge af høj kapacitet og trykstabilitet. Det sikrer et ensartet staldklima og hønerne en god velfærd.

 

Produktionskontrol

For at kunne levere de bedste resultater er det nødvendigt at kunne følge produktionen konstant og korrigere, hvis udviklingen ikke er som forventet.

 

SKOVs staldcomputere har produktionsmoduler tilpasset æglæggere med funktioner, der giver mulighed for systematisk overvågning og effektiv styring af produktionen.

 

Vi leverer alle kritiske komponenter - ægtæller, vandur samt foder- og dyrevægt.

 

Informationerne samles i styringen sammen med klimadata, og giver samlet et godt billede over produktiviteten i stalden.

 

 

Overblik giver overskud

SKOV management system - FarmOnline - giver ægproducenten følgende fordele:

 

• Et samlet overblik over produktion på stald, farm og virksomhedsniveau

• Mulighed for hurtig handling ved uregelmæssigheder

• Mulighed for optimering af produktionen samt forretningsudvikling på baggrund
  af historiske data samt referencer

• Effektiv gennemførsel af produktionsstrategien i de enkelte stalde