Reducer dit energiforbrug

​​​​​​

 

Reducer dit energiforbrug med Dynamic MultiStep®

 

Varme og ventilation er nogle af energiregnskabets største poster i en fjerkræproduktion, men faktisk kan strømforbruget til ventilation nedbringes markant.

 

 

Trinløs regulering forlænger minimumventilation

et er en kendt sag, at der forbruges markant mere strøm ved en høj ventilatorydelse end ved lave ydelser. Derfor har SKOV udviklet Dynamic MultiStep®, hvor ventilatorerne kobles ind i grupper til ca. 50% af deres ydelse. Når alle ventilatorer er koblet ind, reguleres de parallelt op til 100% af deres ydelse, når yderligere ventilation er påkrævet. Det vil altså sige, at der anvendes flere ventilatorer, og at de dermed kører ved en lavere ydelse. Det reducerer strømforbruget markant samtidig med, at det gode klima i stalden fastholdes.​

 

 

Reducer energiforbruget med 40%

 

Faktisk har en undersøgelse foretaget i en dansk slagtekyllingeproduktion med 40.000 slagtekyllinger ud fra beregninger og data fra StaldVent vist, at energiforbruget på årsbasis kan nedbringes med 40%, hvilket altså svarer til et energiforbrug på kun 0,3 kWh pr. slagtekylling/år. Energiforbruget reduceres, og dyrene har samme gode klimabetingelser – den eneste forandring der blev bemærket var, at støjniveauet blev nedbragt til glæde for medarbejdere og dyr.

 


​​

​​​​