Køling

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Undgå høje temperaturer med et kølesystem

Hvis staldtemperaturen er for høj, påvirker det dyrenes trivsel og produktivitet, og derfor kan det være nødvendigt at etablere køling i stalden. SKOV tilbyder kølesystemer, hvor der er lagt stor vægt på kvalitet og fleksibilitet, så vi kan tilbyde vores kunder de bedste køleprodukter. Vores kølesystemer er udviklet af materialer, som sikrer dig driftssikre produkter med en lang levetid.​​

Højtrykskøling
Køling med forstøvede vandpartikler

Ved højtrykskøling tilføres staldluften forstøvede vandpartikler, som fordamper og dermed afkøler luften. Højtrykskøling anvendes i både LPV- og tunnelsystemer og kan afhængig af udeklimaet og den relative luftfugtighed sænke staldtemperaturen med 10 °C. Køledyserne placeres ved staldens luftindtag og kan anvendes uden at skade strøelsen. Kølesystemet er let at regulere og kan tilpasses alle typer af stalde.

 

 

Dyserne leveres med antidrypventil

Flere funktioner

Højtrykskøling kan også anvendes til mere end blot afkøling. Anlægget kan minimere støvproblemer i stalden samt hæve fugtniveauet. Mellem de enkelte hold, kan køleanlægget bruges til iblødsætning af stalden, som gør det lettere at vaske stalden ned.

 

Antidrypventil og optimal placering

På grund af dysehovederne kan køleanlægget let tilpasses alle typer staldbygninger – også ved renoveringsarbejde. Hullerne til dyser laves med specialværkstøj efter endt montering og kan derfor placeres optimalt i forhold til luftindtaget. Alle dyser leveres med antidrypventil, så der ikke opstår problemer med strøelsen.

Luk
Padkøling
Sænk temperaturen med padkøling

SKOV leverer et komplet og fleksibelt padkølesystem, der kan anvendes i tunnelsystemer. ​

 

 

Padkøle-systemet er meget fleksibelt og tilpasses let de fleste staldbygninger​

Ved padkøling afkøles luften, når den friske luft ledes gennem kølepads, som holdes fugtige ved konstant overrisling af vand. Luft afkøles, når den optager vanddamp fra kølepadsene. SKOVs padkølesystem er en integreret løsning, hvor vandtanken er placeret i systemets nederste rende. Systemet leveres med markedets bedste kølepads, og det er nemt at tilse og vedligeholde systemet.

Se en video om SKOVs padkølesystem
Luk
Download
​​​​​​Køling til fjerkræproduktion
Luk​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.