Farm management

​​​​​​​​​​​​​

 

FarmOnline - ​farm management til moderne fjerkræproducenter​

FarmOnline kan overvåge flere stalde centralt og præsentere de indsamlede data grafisk. FarmOnline giver fjerkræproducenten et samlet overblik over produktion på stald-, farm- og virksomhedsniveau, ligesom programmet åbner mulighed for hurtig handling ved uregelmæssigheder. Data kan danne baggrund for kontinuerlig optimering af produktionen samt forretningsudvikling. FarmOnline softwaren leveres i moduler, således at der ikke betales for funktionalitet, der ikke anvendes.

Klima
Komplet overblik over staldklimaet

Via FarmOnline kan der etableres forbindelse til bedriftens klimastyringer. Brugeren kan lægge foto eller tegninger af farmen ind i programmet. Ved at lægge grafik ind for alle niveauer (farm og hus) kan brugeren nemt navigere rundt og hurtigt både skabe sig overblik og præcist lokalisere afvigelser i klimadata.

 

 

FarmOnline viser alle relevante nøgletal i overskuelige tabeller og diagrammer

 

Oversigtsbillederne kan tilføjes hotspots, der viser relevante nøgleværdier for f.eks. indetemperatur og alarmstatus. Når brugeren har orienteret sig i oversigtsvisningerne, giver klimavisningen mulighed for at gå dybere ind i klimareguleringen.

 

Udvalgte nøgleværdier for temperatur, fugt, ventilation, varme og CO2 er vist i en overskuelig grafik, hvori der også er direkte mulighed for at ændre indstillinger.

Luk
Produktion
Alle relevante produktionsdata i ét skærmbillede

Via FarmOnline kan der etableres forbindelse til bedriftens produktionscomputere. Brugeren kan lægge foto eller tegninger af farmen ind i programmet. Ved at lægge grafik ind for alle niveauer (farm og hus) kan brugeren nemt navigere rundt og hurtigt skabe sig overblik og lokalisere afvigelser produktionsdata.

 

Oversigtsbillederne kan tilføjes hotspots, der viser relevante nøgleværdier for f.eks. FCR og alarmstatus. Når brugeren har orienteret sig i oversigtsvisningerne, giver klimavisningen mulighed for at gå dybere ind i produktionsdata.

 

 

Kyllingernes foderoptag er registreret og præsenteret i​ FarmOnline 

Produktionsmoduler til alle typer fjerkræproduktion

FarmOnline har produktionsmodul til slagtekyllingeproduktion og forældredyr. Der er lagt vægt på at præsentere data i en overskuelig grafik med direkte adgang til de vigtigste nøgletal på forsiden. For slagtekyllinger er det vægt og tilvækst, døde og dødelighed, forbrug af vand og foder per dyr og vand/foder-forhold samt PEF og FCR. For forældre dyr er det antal æg, dyrenes vægt, foder og vandforbrug og vand/foder-forhold og mulighed for visning af nøgleværdier som dag- eller ugeværdier.

 

Visning af både aktuelle og historiske data giver mulighed for at følge udviklingen i det enkelte hold og for sammenligninger på tværs af hold.

Luk
Alarm
Bliv advaret om uregelmæssigheder

FarmOnline giver en alarm, såfremt der opstår en situation, som brugeren skal tage stilling til. Alarmen kan være vital for produktionen, hvorfor alarmer altid vises med en pop-op, uanset hvilket program der er aktivt på pc’en.

 

 

FarmOnline alarmerer dig, hvis der opstår en situation​ som kræver handling

Mange alarmtyper

F​armOnline viser alarmer som en rød markering, og ved et klik herpå åbner et alarmvindue med detaljer omkring alarmen. Brugere med rettigheder hertil kan kvittere alarmen og desuden tilføje notater om f.eks. alarmårsag og fejlfinding. ​​Efterfølgende vil der være mulighed for at analysere forekomsten af historiske alarmer, således at der kan drages erfaringer, der kan hjælpe med at optimere produktionen fremover.

 

 

Via FarmOnline er det også muligt at overvåge farmens alarmanlæg direkte samt se indstillinger fra de enkelte alarmmeldere - fx temperaturgrænse for hvornår der gives alarm i et hus.

Endvidere kan alarmer fra FarmOnline sendes som sms eller e-mail. Brugeren kan her vælge at få udvalgte alarmer, ligesom modtageren af alarm kan indstilles.

Luk
Management
Bedre overblik. Bedre forretning

Der er mange stordriftsfordele ved slagtekyllingeproduktion. Men disse fordele opnås kun, såfremt ledelsen har et samlet overblik over de forskellige produktionsenheder. FarmOnline tilbyder et modul, der sikrer ledelsen dette overblik.

 

Når ledelsen har et samlet overblik, kan produktionen optimeres ud fra aktuelle og opdaterede data, og ressourcerne kan koncentreres om enheder, der ikke performer optimalt. Data har en høj validitet, da de indhentes på samme måde fra alle produktionsenheder. Der er ingen manuel indtastning og indrapportering fra en farmmanager.

 

Data indsamles hele tiden, og beslutninger kan tages på aktuelle data, hvilket giver et korrekt beslutningsgrundlag. FarmOnline systemet sikrer, at produktionen kan optimeres på virksomheds-, farm- og staldniveau.

 

Få det komplette overblik over din integration og træf de rigtige beslutninger
​Luk
Download

 

FarmOnline til fjerkræproduktion​

 

​Luk​​

​​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.