Varme

​​​​​​​​​​​​​​

 

Optimalt klima med et effektivt varmesystem

Især i de tempererede dele af verden spiller tilførslen af varme en stor rolle i forhold til at skabe optimale betingelse for dyrene både før og efter indsættelse. Varme er en integreret del af SKOV ventilationsløsninger, og vi har varmeløsninger til ethvert behov.

Varmerør​
Effektiv vandbaseret varme

Oftest anvender SKOV de såkaldte Spiraflex varmerør til opvarmning af stalden. Varmeanlægget er baseret på tilførsel og cirkulation af vand, og varmerørene giver en effektiv og økonomisk opvarmning af stalden.

 

 

Ribberørene yder en høj varmeafgivelse pr.​ meter

Større overflade, højere varmeafgivelse​

Varmerørenes udformning betyder, at de har en stor overflade, og sammenlignet med et traditionelt, glat varmerør har Spiraflex rørene en højere varmeafgivelse per meter.


 

​Varmerørene monteres i umiddelbar forbindelse med luftindtaget, da denne placering sikrer at varmen blandes med den friske luft, inden den når dyrenes opholdszone. I en fjerkræproduktion er især gulvvarme velegnet til opvarmning af stalden, men det kan ikke anbefales som eneste varmekilde, da reaktionstiden er forholdsvis lang. Med Spiraflex varmerørene er det muligt at hæve temperaturen i stalden forholdsvis hurtigt og kan også være med til at forbedre dyrenes fordeling i stalden.​


Læs mere om at få styr på varmen.

​Luk
Varmegenvinding
Spar mere end 50% på varmeudgifterne

I det moderne landbrug er der stor fokus på at reducere energiforbruget, herunder udgifterne til opvarmning af stalden. Hos SKOV arbejder vi konstant på at udvikle og producere produkter og systemer, hvor dyrene er sikret optimale vilkår, og hvor producenten samtidig forbruger mindst mulig energi.

 

 

Reducer dit energiforbrug med en varmegenvinder

​Reducer dine varmeudgifter med 62%​

Undersøgelser foretaget af det danske energiselskab Energi-Nord har i en testrapport dokumenteret, at slagtekyllingeproducent i en besætning med 40.000 kyllinger vil kunne nedbringe sine varmeudgifter med 62% med en varmegenvinder. Udover at reducere udgifterne til varme påviste rapporten også, at luftfugtigheden og CO2-koncentrationen nedbringes. En lavere luftfugtighed gør strøelsen mere tør og forbedrer luftkvaliteten, hvilket betyder større sundhed blandt dyrene.


 

Integreret del af systemet​

​Varmegenvinder indgår som en fuldt integreret del af det øvrige ventilationssystem og reguleres af staldcomputeren, der viser alle relevante data fra varmegenvinderen, herunder mængden af genvunden energi.


 

Fleksibel og let at rengøre​

​Varmegenvinderen kan anvendes til stort set alle typer staldbygninger og har en kapacitet, der svarer til 10.000 kyllinger. Altså skal der typisk bruges 3-5 varmegenvindere per slagtekyllingestald. Varmegenvinderen er hurtig og nem at rengøre mellem holdene.

Luk
Varmekanon
Kraftfuld og hurtig varmekilde

En varmekanon er en hurtigtreagerende varmekilde, hvor varmen tilføres ved åben forbrænding af gas i staldrummet. Denne form for opvarmning er særlig velegnet til opvarmning og tørring efter rengøring.

 

SKOVs fuldautomatiske varmekanon med BCU sikrer korrekt forbrænding af gassen og er udstyret med automatisk tænding. Varmekanonen afgiver alarm, hvis der opstår problemer under forbrændingen, og du undgår derfor uforbrændte gasser i stalden. Varmekanonen tåler det aggressive staldmiljø, og den er fremstillet i rustfrit stål. Den kræver minimal vedligeholdelse og tåler desuden højtryksrensning.

 

 

Varmekanonen er velegnet til opvarmning og tørring efter rengøring
Luk
Download

​​Varme til fjerkræproduktion

Luk​

​​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.