Produktionsstyring

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Bedre produktivitet med SKOV

For at kunne levere de bedste resultater er det nødvendigt at kunne følge produktionen konstant og korrigere, hvis udviklingen ikke er som forventet. SKOVs staldcomputere har produktionsmoduler tilpasset slagtekyllinger og forældredyr med funktioner, der giver mulighed for systematisk overvågning og effektiv styring af produktionen.

Produktionsstyring
Produktionsudstyr til alle typer af fjerkræproduktion

DOL 53X produktionscomputer kan anvendes ved produktion af slagtekyllinger og opdræt af forældredyr. Styringen er fleksibel i sin opbygning og har en betjeningsvenlig brugerflade. DOL 53X produktionscomputere overvåger og styrer foder- og vandtilførsel til dyrene og registrerer dyrenes vægt via kontinuerlig vejning af dyrene.

 

Hos slagtekyllinger er det vigtigt at overvåge dyrenes daglige tilvækst, foderoptagelse, foderomsætning (FCR), vand- og foderforhold samt dødelighed. En systematisk overvågning af ovenstående vil give et billede af kyllingernes produktivitet samt en indikation af eventuelle problemer i stalden, fx sygdomsudbrud eller forkert klima, da dyrenes foder- og vandoptag ændrer sig.


 

SKOVs fleksible og brugervenlige produktionscomputer gør det lettere at overvåge og kontrollere dyrenes produktivitet

 

​​​Hos forældredyr er det i både produktions- og opdrætsperioden vigtigt, at der er præcis styring affodertildeling til både haner og høner samt overvågning af dyrenes vækst og aktuelle vægt. I produktionsperioden er det ligeledes vigtigt at observere ægproduktionen.

 

Overvågning giver ingen mening, hvis der ikke tages action på observationerne. Staldcomputeren giver producenten mulighed for at anvende de registrerede data til at styre sin produktion.


Luk
Foder og vand
Overvåg og kontroller dyrenes foder- og vandoptag

Foder er en vigtig økonomisk post inden for animalsk produktion. Foderforbruget målt i forhold til produktionen er en vigtig parameter i vurderingen af bedriftens effektivitet. Derfor er det vigtigt for den professionelle producent at kunne foretage løbende analyser af produktionen. En fodervægt fra SKOV giver producenten de bedste muligheder for hurtigt og effektivt at finde og fjerne årsagen til uregelmæssigheden.

 

Opdag et sygdomsudbrud med et vandur

Foderafvejning

​SKOVs fodervægte har en kapacitet på op til 40 kg. De arbejder sammen med produktionscomputeren, hvor alle ind- og udvejninger foregår. Vejningen kan alternativt foregå via silovejning, hvor der placeres vejeceller under siloens ben.

​ 

Overvåg vandforbruget

Et ændret vandforbrug kan indikere sygdomsudbrud, men kan også være en indikation på vandspild, forhøjet temperatur i stalden eller dårligt foder. I tilfælde af sygdomsudbrud eller forhøjet temperatur i stalden vil dyrenes vandindtag stige. Vandforbruget måles af et vandur, og registres af produktionscomputeren, som løbende udregner relevante nøgletal.

Luk
Fjerkrævægte og ægtællere
Når præcision og holdbarhed er afgørende

Specielt for slagtekyllingeproducenter er det vigtigt at kende dyrenes vægt for at kunne følge og styre deres produktivitet. SKOV har flere typer af fjerkrævægte, som alle er kendt for stor nøjagtighed og holdbarhed.

 

SKOV tilbyder stående såvel som hængende platformvægte med en vejekapacitet fra 0 - 70 kg, og produktprogrammet dækker således alt fra daggamle slagtekyllinger til forældredyr til produktion af kalkuner.

 

SKOV har vægte til både slagtekyllinger og forældredyr

Ægtællere

Ægproduktionen hos forældredyr registreres via ægtællere, der via produktionscomputeren giver et samlet overblik over produktiviteten. Ægtællerne leveres i forskellig bredder, så de matcher det æg- eller transportbånd, hvor det giver mening at registrere ægflowet.​

​Ægtælleren registerer antallet af æg, så du kan analysere produktiviten​
​​
​​
  Luk
​ ​
​ ​
Sensorer​
Det bedste udvalg af sensorer til animalsk produktion

Sensorer fra dol-sensors er specielt udviklet til at sidde i et aggressivt staldmiljø. Vi anvender primært sensorer inden for to hovedområder - sensorer til registrering af foder i forbindelse med produktionsstyring og klimasensorer til sikring af komfort og produktivitet i animalsk produktion.​

Produktionssensorerne sikrer sammen med vores produktionsstyringer en effektiv og fejlfri håndtering af bl.a. korn og andre foderstoffer. Klimasensorer anvendes til at registrere ændringer i klimaet, herunder temperatur-, fugt- og CO2-sensorer. Sensorerne leveres både som enkelt- og flerfunktionssensorer.

 

Hos SKOV har vi fokus på animalsk produktion, hvorfor vi også udvikler sensorerne til dette specielle formål. Vi tilpasser i mange tilfælde udformningen af sensoren eller tilbyder kunderne tilbehør, der gør det lettere at installerer sensoren i applikationen.

 

 

Med en klimasensor kan du overvåge staldklimaet og regulere ventilationen hvis det er påkrævet
Luk
Download

 

Klima og produktionsstyring til fjerkræproduktion

Luk

​​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.