กิจการที่ดีขึ้นและภาพรวม

SKOV ผลิตโซลูชั่นเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มและสภาพอากาศเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มอัตราการเติบโต  ​​​

SKOV มุ่งเน้นการเติบโตในตลาดเอเชียอย่างมาก

ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา เอเชียเป็นตลาดที่มุ่งเน้นสำหรับ SKOV A/S และบริษัทยังมองว่าเอเชียเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสุดสำหรับการพัฒนาและการเติบโตในทศวรรษที่จะมาถึง SKOV Asia Ltd., ซึ่งมีฐานอยู่ที่กรุงเทพลงทุนอย่างมากเพื่อการพัฒนานี้

อ่านเพิ่มเติมสค็อฟ สำนักงานใหญ่

ดูวิดิโอนี้และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ ที่ Glyngoere

เล่นSKOV News Service

​Don't miss out on the latest news from SKOV

Sign up now!

บริษัทระดับโลก - พัฒนาในระดับท้องที่

ผลประกอบการสิบเปอร์เซ็นต์ของ SKOV ในแต่ละปีจะส่งกลับไปเพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบใหม่ๆ

อ่านเพิ่มเติม
Find your nearest SKOV dealer
Click here