ข้อกำหนดการขายและการส่งมอบ

 

 

 

ข้อกำหนดการขายและการส่งมอบสำหรับการดาวน์โหลด:

             

 

 ข้อกำหนดซอฟต์แวร์และข้อมูลสำหรับการดาวน์โหลด:

Pricelist PDF.svg             

 

Data Protection Notice Episcope:

             

 

Subscription terms:

             

 

Disclaimer - digital services: