ขออภัย มีบางอย่างผิดปกติ

Web Part "ResultScriptWebPart" อาจกำลังก่อให้เกิดปัญหา The message with Action 'http://tempuri.org/ISearchQueryServiceApplication/IsUrlMappingCachedWithHash' cannot be processed at the receiver, due to a ContractFilter mismatch at the EndpointDispatcher. This may be because of either a contract mismatch (mismatched Actions between sender and receiver) or a binding/security mismatch between the sender and the receiver.  Check that sender and receiver have the same contract and the same binding (including security requirements, e.g. Message, Transport, None).

หน้าการบำรุงรักษา Web Part: ถ้าคุณได้รับสิทธิ์ คุณสามารถใช้หน้านี้เพื่อปิด Web Part ชั่วคราว หรือเอาการตั้งค่าแบบส่วนบุคคลออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลไซต์ของคุณ