FarmMark Pty. Ltd. เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง

 

 

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งว่าบริษัท FarmMark ได้ร่วมเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองของ SKOV บริษัท FarmMark ตั้งอยู่ที่ Queensland ประเทศออสเตรเลีย และดำเนินการในประเทศออสเตรเลียโดยสนับสนุนทั้งผู้ผลิตหลักและเป็นผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและติดตั้งโซลูชั่นเพื่อผลผลิตปศุสัตว์ที่ใช้โปรแกรมในการควบคุมสภาพอากาศและสังเกตการณ์การผลิต

ช่างเทคนิคบริการของ FarmMark มีประสบการณ์หลายปีในด้านการควบคุมการผลิตและสภาพอากาศ รวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลผลิตปศุสัตว์ ช่างเหล่านี้ยังได้รับการฝึกอบรมในด้านเทคนิคด้วย เพื่อให้สามารถให้บริการกับลูกค้าที่ใช้ระบบของ SKOV ได้อย่างดีเลิศ