ตะแกรงกันแมลงวันใหม่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

 

SKOV มีส่วนช่วยเหลือในการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน โดยจะยืนยันถึงสภาพการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์ 

ตะแกรงกันแมลงวัน DA 1200

  • ลดความเสี่ยงของ PRRS, PED และ ASF
  • โซลูชันมาตรฐาน
  • ติดตั้งรอบช่องลมเข้าติดผนังแต่ละช่อง
  • สามารถติดตั้งและทำความสะอาดได้ง่าย

โรคไวรัสนั้นเป็นภัยคุกคามใหญ่ต่ออุตสาหกรรมสุกรระดับโลก เนื่องจากมันไม่เพียงแต่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับสัตว์ที่ติดเชื้อ แต่ยังจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวนมากถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความเป็นจริงในการเกิดไวรัส เช่น PRRS, PED และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยฟาร์มต่าง ๆ ทั่วโลกติดเชื้อไวรัสนี้ทุกปี.

 

เส้นทางในการติดเชื้อในสุกรที่พบบ่อยที่สุดก็คือการสัมผัสโดยตรงระหว่างสัตว์ที่มีสุขภาพดีกับสัตว์ที่ป่วย หรือการติดต่อทางอ้อม เช่น อาหารที่ปนเปื้อน น้ำ ยานพาหนะ เสื้อผ้า ฯลฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับการระบาดของโรคในบางส่วนนั้น เรากลับไม่สามารถอธิบายแหล่งที่มาของการติดเชื้อได้ และแม้แต่ฟาร์มที่ปฏิบัติตามการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัดก็ยังติดเชื้อได้.

 

 

พิสูจน์แล้วว่าแมลงวันเป็นแหล่งที่มาของการติดเชื้อ

ความเชื่อมโยงระหว่างการระบาดของโรคในฟาร์มต่าง ๆ ที่ปฏิบัติตามการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัดนั้นเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยาก จึงทำให้นักวิจัยเข้ามาค้นหาแหล่งที่มาใหม่ ๆ ของการติดเชื้อ แมลงวันเป็นหนึ่งในใจกลางของการตรวจสอบ และหลังจากนั้นเป็นเวลาหลายปี นักวิจัยก็ได้ศึกษาความเป็นไปได้ที่แมลงวันจะเป็นพาหะของโรคและส่งต่อโรคไวรัส .

 

ผลของการทดลองเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งดำเนินการโดย Danish Veterinary Institute เปิดเผยให้ทราบว่าแมลงวันสามารถส่งต่อไวรัส ASF ได้หากมันกัดสุกรหรือหากสุกรกินแมลงวันเข้าไป* งานวิจัยนานาชาติอื่น ๆ ให้การสนับสนุนต่อผลลัพธ์เหล่านี้และแสดงให้ทราบว่าแมลงวันยังอาจเป็นพาหะของเชื้อไวรัสอื่น ๆ เช่น PRRS และ PED การศึกษาวิจัยเหล่านี้ต่างยืนยันว่าแมลงวันสามารถส่งต่อไวรัสจากฟาร์มที่ติดเชื้อไปยังฟาร์มที่ไม่ติดเชื้อได้หากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งทำให้แมลงวันเป็นปัจจัยความเสี่ยงสำหรับการติดเชื้อไวรัสใหม่ ๆ ทั่วโลก.

 

 

ตะแกรงกันแมลงวันของ SKOV ช่วยลดจำนวนแมลงวันที่เข้ามา

การวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้กลายเป็นแรงจูงใจให้เราดำเนินการอย่างเด็ดขาดในการลดจำนวนแมลงวันที่เข้ามาสู่โรงเลี้ยงปศุสัตว์ หนึ่งในวิธีลดจำนวนแมลงวันที่เข้ามานั้นก็คือการปิดพื้นที่ที่แมลงวันจะเข้ามาในอาคารได้ ตะแกรงกันแมลงวัน DA 1200 ใหม่จาก SKOV นั้นได้รับการออกแบบให้ปิดช่องลมเข้าติดผนังในโรงเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อให้อากาศที่ผ่านเข้ามาในช่องลมเข้าติดผนังนั้นต้องผ่านตะแกรงกันแมลงวันไปก่อน ดังนั้นจึงป้องกันแมลงวันที่อาจติดเชื้อไม่ให้เข้ามาในโรงเลี้ยงปศุสัตว์ได้.

 

แม้จะมีตะแกรงกันแมลงวันอยู่มากมายในตลาด แต่ผลิตภัณฑ์ของ SKOV โดดเด่นกว่าโซลูชันอื่น ๆ เนื่องจากมันเป็นโซลูชันมาตรฐานสำหรับการติดตั้งช่องลมเข้าติดผนัง โดยจะอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและการทำความสะอาดตะแกรง จึงมีประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อย เนื่องจากตะแกรงควรได้รับการทำความสะอาดบ่อย ๆ เพื่อให้การระบายลมเป็นไปได้อย่างเหมาะสม.

 

 

ตะแกรงกันแมลงวัน DA 1200 เริ่มจำหน่ายในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนและได้รับการนำเสนอที่บูธของเราที่งานจัดแสดง EuroTier ตั้งแต่วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2018 หรือที่งานจัดแสดง Agromek ตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2018 ตะแกรงกันแมลงวันเป็นเทคโนโลยีใหม่ระดับสามดาวที่งานจัดแสดง Agromek.

170Ø_Emblem_AgromekStars_Agromek18_nominated_ULG.png

 

 

ตะแกรงกันแมลงวัน DA 1200 เริ่มจำหน่ายในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนและได้รับการนำเสนอที่บูธของเราที่งานจัดแสดง EuroTier ตั้งแต่วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2018 หรือที่งานจัดแสดง Agromek ตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2018 ตะแกรงกันแมลงวันเป็นเทคโนโลยีใหม่ระดับสามดาวที่งานจัดแสดง Agromek

*http://orbit.dtu.dk/files/149817747/Olesen_et_al_2018_Transboundary_and_Emerging_Diseases.pdf

*https://repository.lib.ncsu.edu/bitstream/handle/1840.16/5654/etd.pdf?sequence=1&isAllowed=y

* https://www.porkbusiness.com/article/new-research-confirms-flies-can-spread-pedv

 

                           


              

                 

​z