แสงสว่างที่เหมาะสมนั้นสำคัญมากในการผลิตสัตว์ปีก

 

ด้วยซอฟต์แวร์ 6.5 ใหม่ล่าสุดของเราสำหรับตัวควบคุม SKOV ของคุณ คุณจะสามารถลดความเข้มแสงได้ตลอดวัน ไก่จะได้รับแสงเป็นอย่างดีระหว่างทานอาหารมื้อแรกและรับความเข้มแสงน้อยลงตลอดวัน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย SKOV ท้องถิ่นของคุณเพื่อรับซอฟต์แวร์ 6.5 ล่าสุดสำหรับตัวควบคุม SKOV