กิจการที่ดีขึ้นและภาพรวม

SKOV ผลิตโซลูชั่นเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มและสภาพอากาศเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มอัตราการเติบโต  ​​​

เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกร

โปรโกรว์ (ProGrow) แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์และชั่งน้ำหนักแบบอัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติมเราเป็นใคร

ดูการนำเสนอเกี่ยวกับบริษัทแล้วเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและโซลูชั่นของเรา

เล่นSKOV News Service

​Don't miss out on the latest news from SKOV

Sign up now!

หนาวเกินไปดีกว่าร้อนเกินไป

สุกรมีต่อมเหงื่ออยู่ที่ปากเท่านั้นและไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายผ่านทางเหงื่อได้ ด้วยเหตุนี้พวกมันจึงไวต่ออุณหภูมิที่สูง .

ดูเพิ่มเติม
Find your nearest SKOV dealer
Click here