การทำให้อากาศสะอาด

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

การทำความสะอาดแบบธรรมชาติด้วยจุลินทรีย์

ผู้เลี้ยงสุกรมักจะพบความต้องการที่สูงขึ้นในการลดปริมาณแอมโมเนีย กลิ่น และฝุ่นที่ปล่อยออกมา

นี่เป็นเหตุผลที่ SKOV ได้พัฒนา FarmAirClean ซึ่งเป็นระบบฟอกอากาศแบบชีวภาพที่ลดกลิ่น ฝุ่นละออง และสารแอมโมเนียในอากาศภายในโรงเลี้ยง


 


ใบรับรอง:

 • S-list (เบลเยี่ยม)
 • ใบรับรอง VERA
 • DLG SIgnumtest (DE)
 • ญี่ปุ่น
 • รายการ RAV (NL)
Bio Flex
ความยืดหยุ่นสูงและต้องการการดูแลรักษาต่ำ

Bio Flex เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างเงินลงทุนและค่าดำเนินการโดยสัมพันธ์กับความต้องการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับใช้กับคุณ อากาศในโรงเลี้ยงจะได้รับการทำความสะอาดเมื่อไหลผ่านตัวกรองหลายชุดที่พรมด้วยน้ำ ตัวกรองจะหุ้มด้วยฟิล์มชีวภาพซึ่งมีแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่จะเปลี่ยนสภาพแอมโมเนียและสารที่มีกลิ่น กระบวนการกรองเอาฝุ่น กลิ่น และแอมโมเนียออกไป แอมโมเนียในอากาศที่ปล่อยออกภายนอกสามารถลดลงได้ถึง 1 ppm

เมื่อประสิทธิภาพในการกรองของตัวกรองลดลง น้ำจะถูกถ่ายออกไปยังถังสารละลายและสามารถใช้เป็นปุ๋ยสำหรับการเกษตร และเติมน้ำสะอาดเข้าไปในหน่วย


 

หน่วย Bio Flex สามารถขนส่งได้ยาวสูงสุดถึง 50 เมตร  

ลักษณะพิเศษ

​หน่วยฟอกอากาศ Bio Flex สามารถใช้ในโรงเลี้ยงที่ยาวตั้งแต่ 2 ถึง 50 เมตร และระบบมีลักษณะพิเศษต่อไปนี้:​

 

 • ความจุตั้งแต่ 10,000 ถึง 360,000 ม.3/ชม. โดยใช้ตัวควบคุมเดียวกัน
 • ความยาวของระบบอยู่ในช่วงตั้งแต่ 2 ถึง 50 เมตร  
 • การฟอกอากาศแบบชีวภาพ  
 • ลงทุนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกฎหมาย  
 • ระดับการกำจัดกลิ่นที่เลือกได้ (2 หรือ 3 ตัวกรอง) 
 • ​โครงสร้างที่ทนทานและไว้วางใจได้โดยต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย

 

​หน่วยฟอกอากาศง่ายต่อการดูแลรักษาและมาพร้อมกับหุ่นยนตร์ทำความสะอาดกำลังสูง ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อรับรองการควบคุมที่เหมาะสม ข้อมูลการปฏิบัติการสามารถเก็บรวบรวมได้โดยใช้ FarmOnline® ซึ่งตรงกับข้อกำหนดของพิธีสาร VERA สากล


 

ระบบ Bio Module ในญี่ปุ่น
ปิด
ดาวน์โหลด

 

Farm AirClean

ปิด

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.