หลีกเลี่ยงไม่ให้สุกรโดนไฟฟ้าดูด

 

หลีกเลี่ยงไม่ให้สุกรโดนไฟฟ้าดูด  

คุณเคยพบเจอสุกรในฝูงกัดหางตัวเองและมีความเครียดโดยหาสาเหตุไม่พบหรือเปล่า? สาเหตุอาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าระหว่างธาตุโลหะที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าในโรงเลี้ยงซึ่งไม่ได้รับการปรับให้สมดุล ตัวอย่างเช่น หากระบบให้อาหารไม่ได้รับการติดตั้งสายดิน ไฟฟ้าสถิตจะเกิดขึ้นเมื่ออาหารสีกับแท่งเหล็ก กระแสไฟฟ้านี้จะถ่ายเทไปสู่สุกรเมื่อมันเข้าไปใกล้รางอาหาร สิ่งนี้ไม่เพียงทำให้สุกรไม่พอใจและเกิดความเครียด แต่ยังอาจก่อความวุ่นวายในฝูงด้วย


 

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นความต่างศักย์

หากคุณพบปัญหาสุกรในฝูงกัดหางตัวเองและมีความเครียด ช่างไฟฟ้าสามารถวัดความต่างศักย์ได้ เมื่อความต่างศักย์ถูกทำให้สมดุล ฝูงสุกรจะสงบลงอย่างรวดเร็ว เป็นความรับผิดชอบของช่างไฟฟ้าที่จะทำการเดินสายดินให้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งและอุปกรณ์ในโรงเลี้ยงทั้งหมดให้ถูกต้อง แต่ก็มีบ้างที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารหรืออุปกรณ์ในโรงเลี้ยงเช่นเครื่องส่งอาหารถูกมองข้ามไป  ​