หนาวเกินไปดีกว่าร้อนเกินไป

​​​​​​

 

หนาวเกินไปดีกว่าร้อนเกินไป

สุกรมีต่อมเหงื่ออยู่ที่ปากเท่านั้นและไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายผ่านทางเหงื่อได้ ด้วยเหตุนี้พวกมันจึงไวต่ออุณหภูมิที่สูง และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ การศึกษาในเดนมาร์กเมื่อปี

2005* แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและจิตวิทยาในกลุ่มสุกรวัยฟินิชเชอร์น้ำหนัก 60 กก. สุกรวัยฟินิชเชอร์ดังกล่าวถูกเลี้ยงในคอกที่มีพื้นระแนง 40% และพื้นผิวตัน 60% มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ดังนี้: 


 

 1. ​​พฤติกรรมการกลิ้งเกลือก

  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างแรกในสุกรคือพวกมันลดอุณหภูมิโดยการกลิ้งเกลือกในมูลสุกร พฤติกรรมนี้เริ่มสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ 16 - 17°C

 2. เปลี่ยนพื้นที่พักผ่อน
  ​​​ที่ 19°C, พวกสุกรเริ่มย้ายไปพักบนพื้นระแนง เนื่องจากเย็นกว่าพื้นที่ผิวตัน และความเร็วลมรอบๆ พื้นระแนงก็สูงกว่า

 3. พฤติกรรมการขับถ่าย
  หลังจากที่สุกรจำนวนมากขึ้นย้ายมาพักที่พื้นระแนง สุกรก็เริ่มใช้พื้นผิวตันเป็นที่ขับถ่ายแทน ซึ่งเป็นการใช้งานคอกแบบ "สวนทาง" พฤติกรรมนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่ออุณหภูมิโรงเลี้ยงอยู่ที่ 20°C

 4. หายใจถี่ขึ้น
  ​​​​​​​​​​พฤติกรรมทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงอย่างแรกเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิโรงเลี้ยงอยู่ที่ 22-23°C, โดยสุกรหายใจถี่ขึ้น ​

 5. ​​​ลดการบริโภคอาหารและเพิ่มอุณหภูมิร่างกาย

  เมื่ออุณหภูมิในโรงเลี้ยงเพิ่มขึ้นถึง 25-26 °C, สุกรบริโภคอาหารลดลงและอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น​​

  *Huynh, T.T.T., A.J.A. Aarnink & M.W.A.Verstegen, 2005. การตอบสนองของสุกรใน
  สภาพแวดล้อมที่ร้อน สภาพแวดล้อมของปศุสัตว์ VII. พฤติการณ์จากการประชุมสัมมนา
  ระดับนานาชาติครั้งที่เจ็ด, ปักกิ่ง, จีน​