ลดการใช้พลังงาน

​​​​

 

 

ลดการใช้พลังงานเหลือเพียง 6 kWh ต่อหนึ่งคอกด้วย Dynamic MultiStep® 

การทำความร้อนและระบายอากาศเป็นสิ่งที่มีผลกระทบที่สุดสำหรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงในการเลี้ยงสุกร แต่โดยข้อเท็จจริง การใช้พลังงานสำหรับการระบายอากาศสามารถลดลงอย่างชัดเจนได้ 


การควบคุมแบบไม่มีขั้นยืดการระบายอากาศขั้นต่ำ

เป็นที่ทราบกันดีว่าต้องใช้พลังงานมากกว่าสำหรับพัดลมที่มีกำลังมากมากกว่าพัดลมกำลังต่ำ นี่เป็นสาเหตุที่ SKOV ได้พัฒนา Dynamic MultiStep® ที่ซึ่งพัดลมจะเชื่อมกันเป็นกลุ่มและทำงานที่ประมาณ 50% ของกำลังจริง เมื่อพัดลมทั้งหมดเชื่อมเข้าด้วยกัน ทั้งหมดจะถูกควบคุมไปพร้อมๆ กันจนถึง 100% ของกำลังจริงหากต้องการการระบายอากาศเพิ่มเติม หรือพูดอีกอย่างคือ หากเพิ่มจำนวนพัดลม ก็สามารถใช้งานในสภาพกำลังต่ำได้ การทำเช่นนี้ช่วยลดการใช้พลังงานลงอย่างมากในขณะที่รักษาสภาพอากาศที่ดีภายในโรงเลี้ยงไว้

ลดการใช้พลังงานลงอย่างเห็นได้ชัดเจน

การศึกษากับการเลี้ยงสุกรในเดนมาร์กแสดงให้เห็นว่าการใช้ำลังงานสามารถลดลงได้เหลือเพียง 6-10 kWh ต่อคอกต่อปี การใช้พลังงานลดลง ในขณะที่สัตว์ได้รับสภาพอากาศที่ดีเช่นเดิม - สิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปอย่างรู้สึกได้คือเสียงรบกวนที่เบาลง ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งผู้ที่ทำงานและสัตว์ ​