สสารพื้นฐานของสุกรคือน้ำ

​​​​​​​​​​​​​

 

​​น้ำมีความจำเป็นสำหรับสุกร

สุกรในวัยฟินิชเชอร์มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% ของร่างกาย และน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเมตาบอลิซึ่มของสัตว์ และสำหรับสิ่งอื่นๆ 

น้ำในร่างกายของสุกรยังมีหน้าที่อื่นๆ ได้แก่:​

 • ​​ส่งและเป็นตัวทำละลายสารอาหารและของเสีย
 • ส่งเสริมระบบย่อยอาหาร
 • รับรองความสมดุลของอิเล็กโตรไลต์และความยืดหยุ่นของข้อกระดูก
 • ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย

 

ความต้องการน้ำของสุกร

แน่นอนว่าความต้องการน้ำของลูกสุกรแตกต่างจากแม่สุกร เช่นเดียวกับปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้:

 • ​สูตรอาหาร
 • การบริโภคอาหาร (ยิ่งบริโภคอาหารมาก ยิ่งต้องการน้ำมาก)
 • การผลิตน้ำนมของแม่สุกร
 • อุณหภูมิแวดล้อม
 • ​สภาพร่างกายทั่วไป

ตารางต่อไปนี้แสดงความต้องการน้ำตามสัตว์ในหมวดหมู่ต่างๆ กัน:
​​
​หมวดหมู่ของสัตว์ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ลิตร/วัน
​ลูกสุกร (รวมน้ำนมแม่ด้วย)​1-2
​ลูกสุกรหย่านม​1-5
​สุกรกำลังโต 15 - 45 กก.​4-8
สุกรวัยฟินิชเชอร์, 45 - 100 กก.​6-10
​สุกรตั้งครรภ์12-20
​สุกรมีน้ำนม​25-35
สุกรพ่อพันธุ์​8-10​
*​​​Pig Husbandry – a Primer, Jørgen Peder Christiansen, Landbrugs Rådgivningscenter, 2000

คุณภาพน้ำ

น้ำสำหรับสุกรควรจะมีคุณภาพระดับเดียวกับน้ำที่คุณดื่ม พูดอีกอย่างก็คือ คุณต้องสามารถดื่มน้ำแบบเดียวกับที่ให้กับสัตว์ คุณภาพน้ำสามารถวัดได้โดยการเจาะสำรวจหรือที่วาล์ว เนื่องจากสิ่งเจือปนอาจสะสมในท่อน้ำ หากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนในระบบท่อน้ำ จะต้องทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อในท่อน้ำตามความจำเป็น หรือกล่าวคือ การทำความสะอาดท่อน้ำเป็นประจำช่วยรับประกันคุณภาพน้ำที่ดี


อาการเมื่อขาดน้ำ

อาการขาดน้ำมีอยู่สองประเภท: แบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง การขาดน้ำเฉียบพลันจะปรากฏอาการอย่างรวดเร็วในพฤติกรรมของสุกร ในขณะที่อาการขาดน้ำแบบเรื้อรังอาจสังเกตได้ยากกว่า

หากสุกรไม่มีแหล่งน้ำสะอาด มันจะเริ่มมีอาการที่เรียกว่า Salt Poisoning อันที่จริง การสูญเสียน้ำเกินกว่า 15% ในกรณีส่วนใหญ่จะส่งผลให้สุกรเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมง อาการเนื่องจากการขาดน้ำในสุกรมีดังต่อไปนี้:

 • ง่วงซึม  

 • บริโภคอาหารลดลง

 • สุกรจะไม่ยืนขึ้นให้ตรวจ

 • กระสับกระส่าย เดินโซเซ

 • อาเจียน

 • ปวดท้อง

 • ปัสสาวะสีเข้ม  

 • ท้องร่วง

 • หน้าท้องและดวงตายุบลง

 • ผิวเป็นสีน้ำเงินคล้ำขึ้น

 

การขาดน้ำแบบเรื้อรัง 

การขาดน้ำแบบเรื้อรังอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความดันน้ำต่ำเกินไป การติดเชื้อ หรือวาล์วน้ำน้อยเกินไป หรือน้ำที่ปนเปื้อนและรสชาติไม่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความสะอาดท่อน้ำและใส่ใจกับพฤติกรรมของสุกร อาการบ่งชี้ของการขาดน้ำแบบเรื้อรังนั้นใกล้เคียงกับอาการขาดน้ำแบบเฉียบพลัน เช่น การง่วงซึมและเฉื่อยชา รวมถึงท้องร่วงและการติดเชื้อที่ระบบทางเดิมปัสสาวะด้วย 


 

หากกรณีที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้น

สุกรที่ขาดน้ำจะต้องไม่ได้รับการให้น้ำอย่างไม่จำกัดเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดอาการตะคริว และอาจถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงต้องค่อยๆ ให้น้ำอย่างจำกัดอย่างต่อเนื่องกับสุกร