ระบบระบายอากาศ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

สภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับปศุสัตว์ตลอดทั้งปี

มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตจากฝูงปศุสัตว์ของคุณ การผลิตสุกรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพต้องการการดูแลที่ใกล้ชิดและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับปศุสัตว์ สภาพอากาศในโรงเลี้ยงมีความสำคัญต่อการเติบโตของสัตว์ และสัตว์จะให้ผลผลิตที่เหมาะสมก็ต่อเมื่อค่าต่างๆ อยู่ในสภาพเรียบร้อย SKOV จัดเตรียมระบบระบายอากาศสำหรับการผลิตทุกประเภทและทุกสภาพอากาศ นั่นหมายความว่าระบบของ SKOV ช่วยให้มั่นใจว่ามีสภาพอากาศที่เหมาะสมกับสัตว์ของคุณ​

ระบบ LPV
ระบบระบายอากาศสำหรับภูมิภาคที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง

ระบบ LPV ของ SKOV เป็นระบบความดันต่ำสำหรับการผลิตสุกรซึ่งสามารถปรับใช้กับโรงเลี้ยงสุกรส่วนใหญ่ได้ ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับภูมิภาคที่อากาศเปลี่ยนแปลงและมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้มีสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับปศุสัตว์


 

ระบบ LPV ครบวงจรพร้อมระบบทำความร้อน ทำความเย็น และสัญญาณเตือน  

เกี่ยวกับระบบ

สัตว์ทุกชนิดมีความต้องการด้านสภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ ระบบระบายอากาศแบบ LPV ช่วยให้มั่นใจว่าอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ความเร็วลม ฯลฯ จะได้รับการปรับให้เหมาะสม อากาศบริสุทธิ์จะเข้ามาในโรงเลี้ยงโดยทางผนัง ฝ้าเพดาน หรือช่องลมเข้าทางหลังคา และสภาพอากาศจะได้รับการควบคุมโดยการปรับความเร็วที่อากาศเข้าสู่โรงเลี้ยง และการควบคุมอื่นๆ เพื่อเอาอากาศที่ใช้แล้วออกจากโรงเลี้ยง SKOV ได้ทำการพัฒนาปล่องแอโรไดนามิคพร้อมพัดลมที่ประหยัดพลังงานที่สุดในท้องตลาด ซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โรงเลี้ยงที่ทันสมัย คอมพิวเตอร์โรงเลี้ยงของ SKOV ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นที่จำเป็นทั้งหมดในการควบคุมสภาพอากาศของโรงเลี้ยงซึ่งคำนึงถึงความต้องการด้านสภาพอากาศของฝูงสัตว์ และยังสามารถควบคุมใช้งานได้ง่าย​


 

ตัวเลือกต่อขยาย

ตามแต่ความต้องการ ระบบ LPV สามารถติดตั้งระบบทำความร้อนและทำความเย็นได้ รวมถึงสัญญาณเตือนและระบบช่องเปิดฉุกเฉินที่สามารถติดตั้งได้ และระบบจัดการฟาร์มของ SKOV, FarmOnline®


 

ดูพรีเซนเตชั่นของระบบ Combi-Tunnel 
​​ ​
​​​ ปิด
LPV-Plus
Optimizes the investment and reduces the operating costs

LPV-Plus takes in the air via ceiling inlets and directs the air directly down over the pigs. The ceiling inlet is designed to create maximum air velocity during hot periods. It also ensures that the air is mixed before it reaches the area occupied by the pigs during cold periods.


 

A complete LPV-Plus system with heating, cooling and alarm system 

The system

LPV-Plus enables the use of the same ceiling inlet during both cold and hot periods. It optimizes the investment and reduces the operating costs, including maintenance costs. Correct positioning of ceiling inlets above the pens facilitates creating an excellent and consistent climate for all pigs in the livestock house. The air intake supports the pigs' natural behavior and ensures that the pen is utilized correctly in terms of rest, activity, and dunging behavior. The livestock house can be constructed of relatively small sections using closed pen partitions. ​


 

Extension options

According to need, the LPV-Plus system can be expanded to include both heating and cooling systems, just as an alarm and emergency opening system can be established and air cleaning and FarmOnline®, which is SKOV's farm management system, can be added.


 

Download

​​​ ​ปิด
กระจายแบบรวมตัว​
A ​negative-pressure system for all types of pig production

การระบายอากาศแบบ Combi-Diffuse เป็นระบบความดันติดลบสำหรับการผลิตสุกรซึ่งใช้เฉพาะในเขตปรับอากาศในโลก


 

โรงเลี้ยงฟินิชเชอร์ที่ติดตั้งระบบ Combi-Diffuse

เกี่ยวกับระบบ

ในระบบ Combi-Diffuse ฝ้าเพดานจะบุด้วยแผ่นฝ้าพิเศษซึ่งมีโครงสร้างผิวแบบเปิดซึ่งจะดูดอากาศเข้าไปตามความดันติดลบในโรงเลี้ยง แผ่นฝ้าเพดานจะลดความเร็วของลม เพื่อไม่ให้เกิดความรำคาญต่อฝูงสัตว์เนื่องจากลมโกรกในช่วงที่อากาศเย็น ในระหว่างที่อากาศอบอุ่น ช่องลมเข้าในรูปแบบของช่องลมเข้าจากฝ้าเพดานจะให้การระบายอากาศที่จำเป็น


ระบบ Combi-Diffuse ของ SKOV รับรองว่า:​

  • สภาพอากาศที่เหมาะสมในโรงเลี้ยงโดยไม่มีอุณหภูมิและความชื้นส่วนเกิน และก๊าซที่เป็นอันตรายในโรงเลี้ยง​ 
  • ลดลมโกรกที่ก่อให้เกิดความรำคาญระหว่างช่วงที่เย็น

  • ความเร็วลมเพียงพอและเกิดความเย็นระหว่างช่วงที่ร้อน

  • ควบคุมทิศทาง ปริมาณ และความเร็วลมระหว่างช่วงที่ร้อน

  • ใช้พลังงานต่ำ​

​​ ​
​ปิด​​
ความดันเท่ากัน
ระบบระบายอากาศที่เหมาะสมเป็นพิเศษกับโรงเลี้ยงแบบบล็อคเดี่ยว​

ระบบระบายอากาศแบบความดันเท่ากันใช้ในบริเวณสภาพอากาศที่ปรับอุณหภูมิและเหมาะกับการผลิตปศุสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะโรงเลี้ยงแบบบล็อคเดี่ยว ซึ่งช่องลมเข้าของกำแพงทั้งหมดไม่ได้ใช้งาน หรือในพื้นที่ที่มีลมแรง


 

ระบบความดันเท่ากันในโรงเลี้ยงช่วงฟินิชเชอร์

ระบบ

ในระบบความดันเท่ากัน อากาศบริสุทธิ์จะถูกนำเข้าไปในโรงเลี้ยงโดยใช้ช่องลมเข้าทางหลังคาที่มั่นคงซึ่งมีปากท่อที่ปรับได้ซึ่งรับรองว่าการถ่ายเทอากาศในโรงเลี้ยงมีความเหมาะสม อากาศจะถูกดึงผ่านปล่องของ SKOV โดยทางพัดลม พัดลมที่ประหยัดพลังงานและมีกำลังสูงในช่องลมเข้าทางหลังคาและปล่องจะรับรองว่าในโรงเลี้ยงมีสภาพความดันที่เป็นกลาง (ความดันเท่ากัน) ซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โรงเลี้ยงของ SKOV ระบบความดันเท่ากันสามารถติดตั้งระบบเพิ่มเติม ได้แก่ ระบบสัญญาณเตือน, ระบบทำความร้อนและทำความเย็น, ระบบการจัดการฟาร์ม และระบบฟอกอากาศ


ระบบระบายอากาศแบบแรงดันเท่ากันของ SKOV ช่วยให้มั่นใจว่า:

  • ​​การกระจายอากาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับโรงเลี้ยงปศุสัตว์
  • ความดันที่เป็นกลางและสม่ำเสมอในโรงเลี้ยงปศุสัตว์ทำให้การหมุนเวียนของอากาศทั่วถึง
  • ความเร็วลมเพียงพอและเกิดความเย็นระหว่างช่วงที่ร้อน
  • พัดลมที่กำลังสูงและแข็งแรงทั้งที่ช่องลมเข้าหลังคาและที่ปล่อง 
​ปิด
​ ​ ​​
​ ​​​ ​​​
​​
ระบบระบายอากาศแบบอุโมงค์ลม
ระบบระบายอากาศสำหรับภูมิภาคกึ่งร้อนชื้น

ระบบอุโมงค์ลมของ SKOV ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับโรงเลี้ยงสุกรในภูมิภาคกึ่งร้อนชื้นของโลก ซึ่งประสบกับความร้อนตลอดเวลาและไม่มีความจำเป็นที่ต้องลดอุณหภูมิ  


 

โรงเลี้ยงฟินิชเชอร์ที่ใช้ระบบระบายอากาศแบบอุโมงค์ลม

เกี่ยวกับระบบ

ในระบบอุโมงค์ลม ช่องลมเข้าจะติดตั้งที่ด้านข้างหรือปลายโรงเลี้ยง และบุด้วยแผ่นทำความเย็นหรือติดตั้งการทำความเย็นแบบความดันสูง มีช่องลมเข้าอยู่หลายประเภทสำหรับระบบอุโมงค์ลม และช่องลมเข้าเหล่านี้ยังสามารถเสริมด้วยระบบทำความเย็นในรูปแบบของแผ่นทำความเย็นหรือการทำความเย็นแบบความดันสูง เพื่อให้เกิดการถ่ายเทของลมในโรงเลี้ยง เช่น การทำความเย็นสำหรับสัตว์ มีการติดตั้งพัดลมหลังคาที่ปลายโรงเลี้ยงด้านตรงข้าม กล่าวคือ ความเร็วลมจะช่วยทำความเย็นให้กับสัตว์ และยิ่งความเร็วลมเพิ่มขึ้น จะยิ่งรู้สึกว่าอุณหภูมิต่ำลง ทั้งหมดนี้ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์โรงเลี้ยงที่จัดการระบบระบายอากาศตามชุดการตั้งค่าและการป้อนข้อมูล คอมพิวเตอร์นี้ใช้งานได้ง่ายและมีฟังก์ชั่นใช้งานที่จำเป็นครบถ้วน


ตัวเลือกต่อขยาย

ระบบอุโมงค์สามารถเสริมแต่งได้ด้วยระบบแจ้งเตือน, ระบบทำความร้อน, และระบบจัดการฟาร์ม​

ปิด
ระบบระบายอากาศแบบ Combi-Tunnel
ระบบสำหรับทุกสภาพอากาศ

ระบบ Combi-Tunnel ของ SKOV เป็นระบบความดันลบสำหรับโรงเลี้ยงไก่ ระบบนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสภาพอากาศแบบร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้น ซึ่งมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นรายวันและตามฤดูกาล ระบบ Combi-Tunnel ของ SKOV ผสมระหว่างระบบ LPV และระบบอุโมงค์ลมของเราเพื่อให้มั่นใจว่าได้สภาพอากาศที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสัตว์มากที่สุด แม้ในยามที่อากาศภายนอกมีอุณหภูมิสูง​ 


 

ระบบ Combi-Tunnel ครบวงจรพร้อมแผ่นทำความเย็น และสัญญาณเตือน

เกี่ยวกับระบบ

ระบบ Combi-Tunnel ใช้ช่องลมเข้าสองประเภท ประเภทที่ใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอกโรงเลี้ยงปศุสัตว์ ในช่วงที่อากาศหนาว จะใช้ช่องลมเข้าทางผนังหรือฝ้าเพดาน ส่วนในช่วงอากาศร้อน จะใช้อุโมงค์ลมขนาดใหญ่ที่ปลายด้านหนึ่งของโรงเลี้ยง ประตูอุโมงค์ลมจะติดตั้งแผ่นทำความเย็นหรือระบบทำความเย็นแบบความดันสูงเพื่อทำความเย็นให้กับอากาศที่เข้ามาก่อนจะไปถึงพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ระบบลมออกในระบบ Combi-Tunnel ยังขึ้นกับอุณหภูมิภายนอกด้วย ปล่องแอโรไดนามิคของ SKOV พร้อมพัดลมประหยัดพลังงานจะดูดอากาศเข้ามาในโรงเลี้ยง แต่เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงมาก ลมจะดูดเข้ามาทางพัดลมหลังคาขนาดใหญ่ซึ่งติดตั้งที่ปลายด้านตรงข้ามของประตูอุโมงค์ลม วิธีนี้ทำให้มีลมเย็นถ่ายเทไปทั้งโรงเลี้ยง ลดอุณหภูมิของโรงเลี้ยงลงและช่วยให้มั่นใจว่าสัตว์ไม่ร้อนเกินไปแม้อุณหภูมิภายนอกจะร้อนจัด

​​

ระบบ Combi-Tunnel ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์โรงเลี้ยงที่ชาญฉลาดของ SKOV ซึ่งปรับสภาพอากาศตามอุณหภูมิที่สัตว์รู้สึก เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสัตว์อยู่ภายใต้สภาพอากาศที่เหมาะสมซึ่งเกิดจากการปรับอุณหภูมิอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์โรงเลี้ยงแบ่งออกเป็นโมดูลและสามารถปรับให้เข้ากับสถานที่ผลิตแต่ละแห่ง ระบบยังสามารถขยายได้ด้วยสัญญาณเตือนและช่องเปิดฉุกเฉิน ระบบทำความร้อน ระบบจัดการฟาร์ม และระบบฟอกอากาศ

​ปิด
​ ​ ​​
​ ​​​ ​​​
ดาวน์โหลด

 

 

 

การจัดการฟาร์มและสภาพอากาศเพื่อการเลี้ยงสุกร 

 

 

 

LPV-Plus ventilation for pigs

 

 

ปิด
​ ​​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.