วัสดุรองพื้นที่ดีขึ้นพร้อมแสงสว่าง

​​​​​

 

วัสดุรองพื้นที่ดีขึ้นพร้อมแสงสว่าง

วัสดุรองพื้นที่แห้งมีความสำคัญต่อสุขภาพและการเติบโตของไก่ ระบบระบายอากาศที่มีขนาดและปรับอย่างเหมาะสมและการทำความร้อนโรงเลี้ยงอย่างเหมาะสมก่อนนำสัตว์เข้าโรงเลี้ยงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับวัสดุรองพื้น แต่การกระจายตัวที่ไม่เท่ากันของไก่อาจทำให้วัสดุรองพื้นเสื่อมอย่างรวดเร็วได้  ​

 

การกระจุกตัวกันของไก่เป็นอันตรายต่อวัสดุรองพื้น

ไก่จะหาที่มืดเพื่อพักผ่อนตามสัญชาตญาณที่ซึ่งพวกมันจะกระจุกตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ไก่จะปล่อยความร้อนจากร่างกายออกมา ทำให้อุณหภูมิของวัสดุรองพื้นเพิ่มขึ้น วัสดุรองพื้นที่อุ่นจะแห้ง ในพื้นที่ของโรงเลี้ยงที่ไก่ไม่กระจุกตัวกัน วัสดุรองพื้นจะไม่ได้รับความร้อน มันจะเย็นลงและมักจะชื้น จนถึงขั้นเปียกได้ ไก่ไม่ชอบนอนบนพื้นที่ที่หนาวเย็นและเปียก ทำให้พื้นที่เล็กๆ ที่เปียกจะขยายเป็นวงกว้างขึ้น​

พฤติกรรมของไก่ในโรงเลี้ยงปศุสัตว์สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้:

  • การกระจายของแสง
  • ​ ความเข้มแสง
        

การกระจายแสงที่เท่าเทียมกัน

ความแตกต่างระหว่างความเข้มแสงสูงสุดและต่ำสุดในโรงเลี้ยงไม่ควรต่างกันเกิน 20-30% นั่นคือหากความเข้มแสงใต้แหล่งกำเนิดแสงอยู่ที่ 20 lux, ความเข้มแสงบริเวณที่มืดที่สุดควรจะมีอย่างน้อย 14 lux (20 lux - 30% = 14 lux) ไก่จะกระจายตัวอย่างไม่เท่ากันในโรงเลี้ยงหากความเข้มแสงแตกต่างกันมากขึ้น แน่นอนว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศด้วย

 

ความเข้มแสงที่ประยุกต์เข้ากับอายุไก่

ความเข้มแสงที่แนะนำแตกต่างกันไปตามอายุไก่ ไก่อายุหนึ่งวันต้องการความเข้มแสงที่สูงมาก เนื่องจากดวงตาของพวกมันยังพัฒนาไม่เต็มที่และไม่รู้ว่าอาหารอยู่ที่ไหน ทำให้พวกมันต้องการความเข้มแสงที่สูง หลังจากสัปดาห์แรก ความเข้มแสงสามารถลดลงได้เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดและควบคุมการเจริญเติบโต จนถึงช่วงปลายของการเติบโต อาจจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มแสงเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารให้น้ำหนักตัวเพิ่มสูงสุด

อายุLux ขั้นต่ำLux ขั้นสูง
วันที่ 1-72050
วันที่ 8-20520
วันที่ 21-วันเชือด530

ใช้โปรแกรมแสงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับขา

โปรแกรมแสงครอบคลุมความต้องการทางจิตวิทยาของไก่และมีผลด้านการปรับพฤติกรรม การศึกษาแสดงให้เห็นว่าไก่มีปัญหาเกี่ยวกับขาน้อยลงหากใช้โปรแกรมแสงเพื่อสร้างช่วงเวลามืด เราได้พัฒนาระบบควบคุมแสงที่ล้ำหน้าเป็นส่วนหนึ่งในคอมพิวเตอร์การผลิต DOL 535/539 ตัวควบคุมนี้ให้ผู้ใช้งานเลือกโปรแกรมแสงที่ต้องการได้

โปรแกรมประกอบด้วยแสงสามประเภท: แสงหลัก, แสงสลาฟ, และแสงตรวจสอบซึ่งสามารถตั้งให้เปิดหรือปิดแยกจากกันและกันในช่วงเวลาที่ต้องการได้ นอกจากนี้ แหล่งกำเนิดแสงสามารถติดตั้งตัวหรี่แสงเพื่อปรับความเข้มแสงที่หลากหลายได้  ​