การจัดการสภาพอากาศและฟาร์มสำหรับเลเยอร์

 

สภาพอากาศที่ถูกต้องนั้นสำคัญต่อผลผลิตของเลเยอร์!

อุณหภูมิที่เหมาะที่สุดสำหรับเลเยอร์คือระหว่าง 20 ถึง 26°C สภาพเช่นนี้จะอนุญาตให้มีการใช้อาหารและน้ำอย่างดีที่สุดในการผลิตไข่

 

ผลกำไรรายปีในโรงเลี้ยงปศุสัตว์ที่ระบายลมอย่างถูกต้องและมีสัตว์ 50,000 ตัวจะมีค่าสูงกว่าประมาณ €0.50 ต่อเลเยอร์เมื่อเทียบกับโรงเลี้ยงปศุสัตว์ที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิในระยะที่เหมาะสม

 

คุณภาพทั่วไปและขนาดของไข่จะเปลี่ยนเมื่อสัตว์สัมผัสถึงอุณหภูมิที่สูงกว่า 27°C

จำนวนไข่จะลดลงเมื่อสัตว์สัมผัสถึงอุณหภูมิที่สูงกว่า 30°C

 

โซลูชันแบบสั่งทำ

SKOV ออกแบบระบบการระบายลมเพื่อให้ปรับเข้ากับสภาพอากาศและการผลิต

 

เราออกแบบโซลูชันเพื่อผลผลิตที่เกิดขึ้นจากระบบในกรง ไร้กรง หรือแบบไร้กรงที่เข้าถึงพื้นที่ภายนอกได้

 

การระบายลมนั้นมีผลเป็นอย่างยิ่งต่อผลผลิตแบบไร้กรง สามารถย้ายเลเยอร์ไปรอบ ๆ โรงเลี้ยงปศุสัตว์และมองหาพื้นที่ที่มีสภาพอากาศดีที่สุด จึงจะเพิ่มการผลิตความร้อนและสร้างแรงดันต่อพื้นที่ของเสียหรือรังไก่ และต่อระบบน้ำและอาหารในพื้นที่เหล่านั้นเช่นกัน
ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่สภาพอากาศจะมีความสม่ำเสมอในทั้งโรงเลี้ยงปศุสัตว์ไม่ว่าจะมีสภาพอย่างไรก็ตาม!

 

SKOV ยังมีโซลูชันสำหรับผลผลิตแบบ Free-Range หากเลเยอร์สามารถเข้าถึงพื้นที่ภายนอกได้ เรานำเสนอโซลูชันสำหรับการระบายลมที่มีแรงดันเท่ากัน ซึ่งจะช่วยยืนยันว่าสภาพอากาศในทั้งโรงเลี้ยงปศุสัตว์จะดีและสม่ำเสมอ

 

ในพื้นที่ร้อนที่ปรับใช้การระบายลมแบบอุโมงค์ลม BlueFan ของ SKOV ก็จะยืนยันว่าคุณจะสามารถสร้างโรงเลี้ยงปศุสัตว์ที่ยาวเป็นพิเศษสำหรับการผลิตไข่ในระบบกรงได้ ในด้านการลงทุนนั้น ผู้คนมักชอบที่จะใช้โรงเลี้ยงปศุสัตว์แบบยาว

 

BlueFan จะสามารถระบายลมให้กับโรงเลี้ยงปศุสัตว์แบบยาวมากได้เนื่องจากมีความจุสูงและความเสถียรด้านแรงดัน จึงยืนยันว่าจะมีสภาพอากาศที่สม่ำเสมอในโรงเลี้ยงปศุสัตว์ อีกทั้งสัตว์จะมีความเป็นอยู่ที่ดี

 

การควบคุมการผลิต

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต้องอาศัยความสามารถในการติดตามการผลิตและลงมือแก้ไขหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

 

การควบคุมสภาพอากาศของ SKOV ประกอบไปด้วยโมดูลการผลิตที่สร้างมาเพื่อเลเยอร์ พร้อมฟังก์ชั่นที่ช่วยในการติดตามอย่างเป็นระบบและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เรานำเสนอส่วนประกอบสำคัญ - ตัวนับจำนวนไข่ มิเตอร์น้ำ อาหาร และเครื่องชั่งสัตว์

 

จะมีการเก็บข้อมูลพร้อมกันกับข้อมูลสภาพอากาศในตัวควบคุมและจะมอบการประเมินเกี่ยวกับกำลังการผลิตของโรงเลี้ยงปศุสัตว์โดยมีพื้นฐานเป็นอย่าง

 

 

 

ภาพรวมก่อให้เกิดผลกำไร

ระบบการจัดการของ SKOV - FarmOnline - จะมอบข้อดีต่อไปนี้ให้กับผู้ผลิตไข่:

 

 

• ภาพรวมที่เสร็จสมบูรณ์เกี่ยวกับผลผลิตที่โรงเลี้ยงปศุสัตว์ ฟาร์ม และในระดับธุรกิจ

• การดำเนินการอย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุผิดปกติ

• ผลผลิตที่ดีขึ้นและการพัฒนาธุรกิจตามข้อมูลในอดีตและค่าอ้างอิง
  data references

• การปรับใช้กลยุทธ์การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละโรงเรือน