การจัดการฟาร์ม

​​​​​​​​​​​​​​​

 

ภาพรวมก่อให้เกิดผลกำไร

เมื่อขนาดของการผลิตไก่ขยายขึ้น การมองภาพรวมและความสามารถในการควบคุมโรงเลี้ยงจำนวนมากจากจุดควบคุมเพียงแห่งเดียวก็มีความจำเป็นเพิ่มขึ้นตามไปด้วย FarmOnline® ระบบการจัดการฟาร์มของ SKOV เป็นระบบสำหรับผู้ที่ต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการแหล่งผลิตของคุณ และเพื่อรับทราบสถานะในโรงเลี้ยงสัตว์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 

ในโรงเลี้ยงปศุสัตว์
เรามีทุกสิ่งสำหรับสภาพอากาศและการติดตามการผลิต

การเลี้ยงไก่ในปัจจุบันมีความซับซ้อน และมีสิ่งต่างๆ มากมายที่ต้องจัดการเพื่อปรับอัตราการผลิตและรักษาระดับให้เหมาะสม เพื่อทำการวิเคราะห์ที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีข้อมูลที่แม่นยำและทันเหตุการณ์จากโรงเลี้ยง SKOV มีตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ด้านการผลิตและสภาพอากาศสำหรับการผลิตไก่ทุกประเภท

ด้วยเครื่องชั่งไก่ของ SKOV คุณจะพบกับเครื่องชั่งที่แม่นยำที่สุดในตลาด

เครื่องชั่ง มิเตอร์น้ำ และเซนเซอร์

เราจัดจำหน่ายเครื่องชั่งอาหารและเครื่องชั่งไก่ที่แม่นยำและทนทานที่สุดในตลาด ซึ่งส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปที่คอมพิวเตอร์โรงเลี้ยง เช่นเดียวกับมิเตอร์น้ำของเราที่บันทึกปริมาณน้ำที่สัตว์บริโภค เรามีตัวเลือกจำนวนมากสำหรับเซนเซอร์การผลิตและสภาพอากาศ ซึ่งบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์และช่วยให้มั่นใจว่าสภาพอากาศในโรงเลี้ยงสัตว์มีความเหมาะสม เช่นเดียวกับการให้อาหารที่ถูกต้อง

การควบคุมแสง

เราได้พัฒนาโปรแกรมแสงสว่างที่ประยุกต์เป็นพิเศษสำหรับทั้งประเภทการผลิตและวงจรชีวิตของสัตว์ เช่นเดียวกับที่เราเสนอเครื่องนับไข่ที่บันทึกจำนวนไข่ระหว่างการวางไข่ในฝูงพ่อไก่แม่ไก่โดยอัตโนมัติ ข้อมูลทั้งหมดจะรวบรวมไว้ด้วยคอมพิวเตอร์โรงเลี้ยงที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ซึ่งประมวลผลและบันทึกข้อมูลที่รวมรวมมา ซึ่งจากนั้นสามารถวิเคราะห์และประมวลผลต่อไปได้ใน FarmOnline

ปิด
ที่สำนักงานฟาร์ม
ตัดสินใจอย่างถูกต้องด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้

ด้วย FarmOnline ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาจากโรงเลี้ยงปศุสัตว์จะนำเสนอให้คุณในรูปแบบที่จัดการได้ พร้อมภาพรวมของฝูงสัตว์ของคุณ คุณสามารถเห็นข้อมูลและค่าสำคัญๆ สำหรับแต่ละฝูงได้ที่นี่ และคุณยังสามารถทำการเปรียบเทียบในระดับฝูงและระดับโรงเลี้ยง ด้วยวิธีนี้ จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนว่าโรงเลี้ยงใดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด และคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงโรงเลี้ยงอื่นๆ ได้ด้วย โดยข้อเท็จจริง คุณสามารถคัดลอกการตั้งค่าจากโรงเลี้ยงที่ดำเนินการได้ดีที่สุดไปยังโรงเลี้ยงอื่นๆ โดยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

 

ดูข้อมูลทั้งหมดจากโรงเลี้ยงสัตว์ได้ที่สำนักงานฟาร์มในรูปแบบแผนภาพและแผนภูมิแท่งที่ชัดเจน

ภาพรวมที่สมบูรณ์ช่วยให้จัดลำดับความสำคัญได้ดียิ่งขึ้น 

ข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของการใช้ FarmOnline คือคุณสามารถเห็นภาพรวมของโรงเลี้ยงทั้งหมดได้โดยง่ายและรวดเร็ว ดังนั้นคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในการใช้เวลาของคุณเพราะคุณทราบชัดเจนว่าโรงเลี้ยงใดที่ต้องการการปรับปรุงมากที่สุด

​ตามข้อมูลที่รวบรวมและประมวลผลรวมกับการสังเกตของคุณเองในโรงเลี้ยงสัตว์ ทำให้การตัดสินใจเพื่อเพิ่มผลผลิตของสัตว์สามารถกระทำได้และยังเป็นการเพิ่มรายรับของคุณด้วย

ปิด
ติดตัวไปทุกที่
ข้อมูลล่าสุดเสมอ – แม้คุณจะไม่ได้อยู่ที่โรงเลี้ยง 

ข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของการใช้ FarmOnline คือคุณสามารถเห็นภาพรวมของโรงเลี้ยงทั้งหมดได้โดยง่ายและรวดเร็ว ดังนั้นคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในการใช้เวลาของคุณเพราะคุณทราบชัดเจนว่าโรงเลี้ยงใดที่ต้องการการปรับปรุงมากที่สุด

ตามข้อมูลที่รวบรวมและประมวลผลรวมกับการสังเกตของคุณเองในโรงเลี้ยงสัตว์ ทำให้การตัดสินใจเพื่อเพิ่มผลผลิตของสัตว์สามารถกระทำได้และยังเป็นการเพิ่มรายรับของคุณด้วย


 

ด้วยแอพพลิเคชั่น FarmOnline สำหรับสมาร์ทโฟน คุณสามารถเข้าถึงโรงเลี้ยงของคุณได้ตลอดเวลา
​ปิด
ที่สำนักงานใหญ่
เข้าถึงข้อมูลการผลิตจากตำแหน่งที่หลากหลาย

เราได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทั่วๆ ไปของข้อมูลการผลิตตั้งแต่การผลิตไก่เนื้อซึ่งเจาะจงสำหรับการใช้งานที่ส่วนจัดการกลาง

Farm Online® EPM สามารถใช้งานผ่านทางอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์หรือสมาร์ทโฟน และเรียกดูข้อมูลการผลิตจากฟาร์มแต่ละแห่งได้ ดังนั้นคุณจะสามารถเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างแต่ละฟาร์มและแต่ละฝูงจากสำนักงานใหญ่ได้ นี่จะให้โอกาสที่พิเศษกับคุณในการติดตามแหล่งที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ และยังให้มาตรวัดที่ชัดเจนว่าฟาร์มไหนที่ดำเนินการได้ดีที่สุด คุณยังสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มมาตรฐานในฟาร์มทั้งหมดของคุณ เนื่องจากการตั้งค่าของฟาร์มที่ดำเนินการได้ดีที่สุดสามารถคัดลอกไปยังฟาร์มอื่นๆ ได้

คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลและใช้งานร่วมกับข้อมูลจากส่วนอื่นๆ ในองค์รวม เช่น โรงเก็บอาหาร ที่ฟักไข่ หรือโรงฆ่าสัตว์


 

เสริมกิจการของคุณด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทุกระบบของคุณ
ปิด
ดาวน์โหลด
 

​​ฟาร์มออนไลน์สำหรับการเลี้ยงไก่

​​ปิด

​​​​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.