การจัดการฟาร์ม

​​​​​​​​​

 

FarmOnline - การจัดการฟาร์มสำหรับผู้เลี้ยงไก่ยุคใหม่

FarmOnline สามารถติดตามโรงเลี้ยงหลายหลังจากศูนย์ควบคุมกลางและแสดงข้อมูลที่รวมรวมออกมาเป็นแผนภาพได้ FarmOnline ช่วยผู้เลี้ยงไก่ให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของการผลิตในระดับโรงเลี้ยง ฟาร์ม และบริษัท และในขณะเดียวกันก็เสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างฉับไวในกรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้น ข้อมูลนี้สามารถใช้เป็นฐานในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับการผลิต เช่นเดียวกับการพัฒนาธุรกิจ ซอฟต์แวร์ FarmOnline จะมาในลักษณะโมดูลแยก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเฉพาะฟังก์ชั่นที่ต้องการใช้งานได้

สภาพอากาศ
ภาพรวมทั้งหมดของสภาพอากาศที่มีผลต่อปศุสัตว์

เชื่อมต่อไปยังตัวควบคุมสภาพอากาศของฟาร์มด้วย FarmOnline ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มภาพถ่ายหรือแผนผังของฟาร์มลงไปยังโปรแกรม การเพิ่มคุณลักษณะด้านกราฟิกสำหรับทุกระดับ (โรงเรือน และฟาร์ม) จะช่วยในการนำทางในโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพรวมที่รวดเร็วและกำหนดความเบี่ยงเบนได้ถูกต้องในข้อมูลสภาพอากาศ

 

 

FarmOnline นำเสนอค่าสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยแผนภาพที่ชัดเจน  

 

'สามารถเพิ่ม 'Hotspots' เข้าไปในมุมมองแบบภาพรวมเพื่อแสดงค่าสำคัญที่เกี่ยวข้องสำหรับอุณหภูมิ สถานะสัญญาณเตือน ฯลฯ เมื่อผู้ใช้งานเข้าใจภาพรวมของสถานการณ์จากหน้าจอแสดงภาพรวมแล้ว หน้าจอสภาพอากาศจะช่วยให้ดูข้อมูลการควบคุมสภาพอากาศที่ลึกยิ่งขึ้นได้

 

โปรแกรมจะแสดงค่าสำคัญที่เลือกสำหรับอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ การทำความร้อน และคาร์บอนไดออกไซด์ในองค์ประกอบแบบแผนภาพที่ใช้งานได้ง่าย ซึ่งสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้โดยตรง

ปิด
การผลิต
ข้อมูลการผลิตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแสดงบนหน้าจอ

เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์การผลิตของฟาร์มด้วย FarmOnline ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มภาพถ่ายหรือแผนผังของฟาร์มลงไปยังโปรแกรม การเพิ่มคุณลักษณะด้านกราฟิกสำหรับทุกระดับ (โรงเรือน และฟาร์ม) จะช่วยในการนำทางในโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพรวมที่รวดเร็วและกำหนดความเบี่ยงเบนได้ถูกต้องในข้อมูลการผลิต

 

''Hotspots' นี้สามารถเพิ่มไปยังมุมมองแบบภาพรวมเพื่อแสดงค่าที่สำคัญตัวอย่างเช่น สำหรับ FCR และสถานะสัญญาณเตือน เมื่อผู้ใช้เข้าใจสถานการณ์ผ่านทางหน้าจอภาพรวมต่างๆ แล้ว จะสามารถใช้หน้าจอสภาพอากาศเพื่อดูข้อมูลการผลิตที่ลึกขึ้นได้

 

 

ปริมาณอาหารที่ไก่บริโภคจะลงทะเบียนและแสดงไว้ที่ FarmOnline 

โมดูลการผลิตสำหรับการผลิตไก่ทุกประเภท

FarmOnline มีโมดูลการผลิตสำหรับการผลิตไก่เนื้อและการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สามารถเน้นข้อมูลที่แสดงออกมาเป็นรูปแบบแผนภาพที่ชัดเจนและจัดการได้พร้อมทั้งเข้าถึงข้อมูลสำคัญทั้งหมดบนหน้าแรก สำหรับไก่เนื้อ ค่าสำคัญได้แก่น้ำหนักและการเติบโต, สัตว์ที่ตายและอัตราการตาย, การบริโภคน้ำและอาหารต่อไก่หนึ่งตัวและอัตราน้ำ/อาหาร เช่นเดียวกับ PEF และ FCR สำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ค่าสำคัญได้แก่จำนวนไข่ น้ำหนักสัตว์ การบริโภคน้ำและอาหาร และอัตราน้ำ/อาหาร เช่นเดียวกับตัวเลือกในการแสดงค่าสำคัญเช่นค่ารายสัปดาห์หรือรายวัน

 

โดยการแสดงทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลในอดีต FarmOnline ช่วยให้คุณติดตามพัฒนาการของแต่ละฝูงและเปรียบเทียบแต่ละฝูงได้

ปิด
สัญญาณเตือน
รับการแจ้งเตือนเหตุผิดปกติ

FarmOnline จะเปิดใช้สัญญาณเตือนในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่ต้องการการตอบสนองของผู้ใช้งาน สัญญาณเตือนมีความสำคัญต่อการผลิตอย่างยิ่ง ดังนั้นการเตือนจะแสดงโดยฟังก์ชั่นป๊อปอัพไม่ว่าจะเปิดใช้งานโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่

 

 

ด้วย FarmOnline คุณจะได้รับการเตือนหากมีสถานการณ์ที่ต้องการความสนใจจากคุณเกิดขึ้น

สัญญาณเตือนหลายประเภท

FarmOnline แสดงสัญญาณเตือนเป็นสีแดง ซึงเมื่อคลิกจะเปิดหน้าต่างการเตือนพร้อมรายละเอียดของการเตือน ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะสามารถลงชื่อรับทราบสัญญาณเตือนและลงบันทึกเกี่ยวกับการเตือนได้ เช่น สาเหตุของสัญญาณเตือนและการแก้ไขปัญหา จากนั้นจะมีตัวเลือกในการวิเคราะห์สัญญาณเตือนที่ผ่านๆ มา เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์มาปรับการผลิตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต .

​​ 

FarmOnline ยังสามารถใช้เพื่อเฝ้าดูระบบสัญญาณเตือนของฟาร์มโดยตรงรวมถึงดูการตั้งค่าจากการเตือนที่เจาะจง ตัวอย่างเช่น ขีดจำกัดอุณหภูมิ ณ ตอนที่สัญญาณเตือนถูกส่งมาจากโรงเลี้ยง

นอกจากนี้ สัญญาณเตือนของ FarmOnline ยังสามารถส่งในรูปแบบข้อความ SMS หรืออีเมลได้ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะรับสัญญาณเตือนที่เลือกเอง รวมถึงกำหนดผู้รับสัญญาณเตือนได้ด้วย

ปิด
การจัดการ
ภาพรวมที่พัฒนาขึ้น ธุรกิจที่พัฒนาขึ้น

คุณสามารถรับผลตอบแทนในระดับใหญ่กับการเลี้ยงไก่ อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการบริหารจัดการหน่วยผลิตหลายๆ หน่วยเป็นองค์รวม FarmOnline นำเสนอโมดูลที่รับรองการจัดการองค์รวมนี้

 

เมื่อฝ่ายจัดการมีข้อมูลภาพรวมทั้งหมด การผลิตก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถมุ่งใช้ทรัพยากรกับสถานที่ที่มีผลผลิตต่ำกว่าที่อื่นได้ ข้อมูลมีความแม่นยำสูง เพราะเก็บรวบรวมด้วยกระบวนการเดียวกันในหลายๆ แหล่งผลิต ไม่มีการเก็บข้อมูลจากบุคคลหรือรายงานของผู้จัดการฟาร์ม

 

ข้อมูลจะถูกรวบรวมตลอดเวลา จึงช่วยให้ตัดสินใจตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทำให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องยิ่งขึ้น ระบบ FarmOnline ช่วยให้มั่นใจว่าการผลิตตั้งแต่ระดับธุรกิจ ฟาร์ม จนถึงโรงเลี้ยง จะมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

รับทราบภาพรวมทั้งหมดของระบบของคุณ และตัดสินใจอย่างถูกต้อง
​ปิด
ดาวน์โหลด

 

FarmOnline สำหรับการผลิตไก่

 

​ปิด

​​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.