การควบคุมการผลิต

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

เพิ่มอัตราการผลิตด้วย SKOV

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต้องอาศัยความสามารถในการติดตามการผลิตอย่างต่อเนื่องและลงมือแก้ไขหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คอมพิวเตอร์โรงเลี้ยงของ SKOV มีโมดูลการผลิตที่ปรับเข้ากับไก่เนื้อและพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พร้อมฟังก์ชั่นที่ช่วยในการติดตามอย่างเป็นระบบและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมการผลิต
อุปกรณ์การผลิตสำหรับการผลิตไก่ทุกประเภท

คอมพิวเตอร์การผลิต DOL 53X สามารถใช้งานในโรงเลี้ยงไก่เนื้อและการกกไข่ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ตัวควบคุมออกแบบมาอย่างยืดหยุ่นและมีหน้าจอควบคุมที่ใช้งานได้ง่าย คอมพิวเตอร์สำหรับการผลิต DOL 53X ตรวจวัดและควบคุมการให้อาหารและน้ำแก่สัตว์ โดยจดบันทึกน้ำหนักของสัตว์ด้วยการชั่งน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับไก่เนื้อ เป็นเรื่องสำคัญที่จะติดตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน อาหารที่บริโภค อัตราการเปลี่ยนแปลงอาหาร (FCR) การบริโภคน้ำและอาหาร และอัตราการตาย การติดตามข้อมูลที่กล่าวมาอย่างเป็นระบบจะทำให้เห็นภาพรวมของผลผลิตไก่เนื้อ และเห็นปัญหาใดๆ ในโรงเลี้ยง เช่น การระบาดของโรคหรือสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม เมื่อการบริโภคน้ำและอาหารของสัตว์เปลี่ยนแปลงไป


 

คอมพิวเตอร์การผลิตที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานได้ง่ายของ SKOV ทำให้การติดตามและควบคุมไก่ของคุณเป็นไปโดยง่าย 

​​​ในฝูงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เป็นเรื่องสำคัญทั้งช่วงการผลิตและช่วงกกไข่ที่จะต้องควบคุมการแบ่งอาหารอย่างแม่นยำสำหรับทั้งตัวผู้และตัวเมียรวมถึงติดตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและน้ำหนักปัจจุบันของไก่ ในช่วงการผลิต เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสังเกตการผลิตไข่ด้วย

การติดตามผลจะไม่มีความหมายหากไม่สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่สังเกตได้ คอมพิวเตอร์โรงเลี้ยงทำให้ผู้เลี้ยงสามารถใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้เพื่อควบคุมการผลิตของตนได้


ปิด
อาหารและน้ำ
ติดตามและควบคุมน้ำและอาหารที่ไก่บริโภค

อาหารเป็นต้นทุนทางการเงินที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์ การใช้อาหารที่สัมพันธ์กับการผลิตเป็นค่าที่สำคัญในการประเมินประสิทธิภาพของฟาร์ม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตมืออาชีพต้องวิเคราะห์การผลิตได้เป็นประจำ เครื่องชั่งน้ำหนักอาหารของ SKOVทำให้ผู้ผลิตสามารถหาและกำจัดสาเหตุความผิดปกติในการผลิตได้

 

 

ตรวจจับการระบาดของโรคด้วยมิเตอร์น้ำ

การชั่งอาหาร

เครื่องชั่งอาหารของ SKOV สามารถรองรับได้ถึง 40 กิโลกรัม เครื่องชั่งจะทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์การผลิต ที่ซึ่งจัดการข้อมูลที่ป้อนเข้าและผลลัพธ์จากการชั่งน้ำหนักทั้งหมด หรืออีกวิธีหนึ่ง การชั่งน้ำหนักสามารถทำได้โดยการชั่งทั้งไซโล โดยใส่โหลดเซลล์ไว้ใต้ขาไซโล

 

​ตรวจสอบการบริโภคน้ำ

การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำที่บริโภคอาจเป็นตัวบ่งชี้การระบาดของโรค แต่ก็ยังอาจเป็นตัวบ่งชี้การใช้น้ำที่สิ้นเปลือง อุณหภูมิที่สูงขึ้นในโรงเรือน หรืออาหารที่ไม่ดี ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคหรืออุณหภูมิในโรงเรือนสูงขึ้น สัตว์จะบริโภคน้ำมากขึ้น ปริมาณน้ำบริโภคจะวัดโดยมิเตอร์น้ำ และบันทึกโดยคอมพิวเตอร์สภาพอากาศ ซึ่งทำการคำนวณค่าสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ปิด
เครื่องชั่งน้ำหนักไก่และเครื่องนับไข่ -
ที่ซึ่งความแม่นยำและการใช้งานได้ยาวนานมีความสำคัญ

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้เลี้ยงไก่เนื้อที่จะทราบน้ำหนักของไก่เพื่อติดตามและควบคุมการผลิตของตน SKOV มีเครื่องชั่งน้ำหนักไก่หลายประเภท ซึ่งต่างก็เป็นที่รู้จักในด้านความแม่นยำและความทนทานยาวนาน

 

SKOV มีเครื่องชั่งแบบตั้งเดี่ยวรวมถึงแบบแท่นแขวนที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0-70 กิโลกรัม และโปรแกรมของผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ไก่อายุหนึ่งวันและพ่อแม่พันธุ์ไปจนถึงไก่งวง

 

SKOV มี เครื่องชั่งน้ำหนัก ทั้งสำหรับไก่เนื้อ และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

การนับไข่

การผลิตไข่สำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะบันทึกด้วยเครื่องนับไข่ ซึ่งให้ภาพรวมของผลผลิตทั้งหมดผ่านทางคอมพิวเตอร์การผลิต เครื่องนับไข่มีความกว้างที่หลากหลาย เพื่อให้เข้ากับไข่หรือสายพาน ซึ่งเหมาะสมกับการบันทึกปริมาณไข่ ​

เครื่องนับไข่บันทึกปริมาณไข่เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตได้  
​​
  ปิด
​ ​
​ ​
เซนเซอร์
เซนเซอร์ที่หลากหลายที่สุดและดีที่สุดสำหรับการเลี้ยงสัตว์

เซนเซอร์จาก dol-sensors ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมของโรงเรือนแบบรุก เราใช้เซนเซอร์ในสองบริเวณหลักๆ ได้แก่ เซนเซอร์สำหรับบันทึกอาหารโดยเชื่อมโยงกับการจัดการการผลิต และเซนเซอร์สภาพอากาศเพื่อรับรองสภาพที่สบายและให้ผลผลิตสูงในการเลี้ยงสัตว์​

เมื่อใช้ร่วมกันกับคอมพิวเตอร์การผลิตของเรา เซนเซอร์การผลิตจะช่วยรับรองการจัดการธัญพืชและอาหารอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เซนเซอร์สภาพอากาศใช้เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น และคาร์บอนไดออกไซด์ เซนเซอร์เหล่านี้จัดจำหน่ายทั้งในแบบเดี่ยวและหลายฟังก์ชั่น

 

ที่ SKOV เรามุ่งเน้นไปที่การเลี้ยงสัตว์เพื่อผลผลิต ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราพัฒนาเซนเซอร์สำหรับวัตถุประสงค์ที่เจาะจงเหล่านี้ ในหลายกรณี เราสามารถประยุกต์การออกแบบเซนเซอร์หรือนำเสนออุปกรณ์เสริมให้กับลูกค้าเพื่อให้การติดตั้งเซนเซอร์ในการใช้งานทำได้ง่ายขึ้น

 

 

ด้วยเซนเซอร์สภาพอากาศ คุณสามารถติดตามสภาพอากาศของปศุสัตว์และควบคุมการระบายอากาศได้หากจำเป็น
ปิด
ดาวน์โหลด

 

การควบคุมสภาพอากาศและการผลิตเพื่อการเลี้ยงไก่

ปิด

​​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.