ระบบระบายอากาศ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​

​​ ​
 

สภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับปศุสัตว์ตลอดทั้งปี

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เลี้ยงไก่เนื้อ, ไข่หรือสต็อกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตของปศุสัตว์ของคุณ การผลิตไก่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพต้องการการดูแลที่ใกล้ชิดและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับปศุสัตว์

สภาพอากาศในโรงเลี้ยงมีความสำคัญต่อการเติบโตของสัตว์ และสัตว์จะไม่ให้ผลผลิตที่เหมาะสมนอกเสียจากค่าต่างๆ จะอยู่ในสภาพเรียบร้อย SKOV ​

คุณจะได้รับสิ่งต่อไปนี้จาก SKOV:

  • โซลูชั่นสำหรับสภาพอากาศทุกประเภท
  • ระบบที่ควบคุมได้ง่ายและไว้ใจได้
  • สภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับไก่
​​​
LPV
ระบบระบายอากาศสำหรับภูมิภาคที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง

ระบบ LPV ของ SKOV เป็นระบบความดันต่ำสำหรับการผลิตไก่ซึ่งสามารถปรับใช้กับโรงเลี้ยงไก่ส่วนใหญ่ได้ ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับภูมิภาคที่อากาศเปลี่ยนแปลงและมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้มีสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับปศุสัตว์

 

 

ระบบ LPV พร้อมอุปกรณ์การผลิต

เกี่ยวกับระบบ

สัตว์ทุกชนิดมีความต้องการด้านสภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ ระบบระบายอากาศแบบ LPV ช่วยให้มั่นใจว่าอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ความเร็วลม ฯลฯ จะได้รับการปรับให้เหมาะสม อากาศบริสุทธิ์จะเข้ามาในโรงเลี้ยงโดยทางผนัง ฝ้าเพดาน หรือช่องลมเข้าทางหลังคา และสภาพอากาศจะได้รับการควบคุมโดยการปรับความเร็วที่อากาศเข้าสู่โรงเลี้ยง และการควบคุมอื่นๆ เพื่อเอาอากาศที่ใช้แล้วออกจากโรงเลี้ยง SKOV ได้ทำการพัฒนาปล่องแอโรไดนามิคพร้อมพัดลมที่ประหยัดพลังงานที่สุดในท้องตลาด ซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โรงเลี้ยงที่ทันสมัย คอมพิวเตอร์โรงเลี้ยงของ SKOV ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นที่จำเป็นทั้งหมดในการควบคุมสภาพอากาศของโรงเลี้ยงซึ่งคำนึงถึงความต้องการด้านสภาพอากาศของฝูงสัตว์ และยังสามารถควบคุมใช้งานได้ง่าย

 

 

ตัวเลือกส่วนขยาย

​ตามแต่ความต้องการ ระบบ LPV สามารถติดตั้งระบบทำความร้อนและทำความเย็นได้ รวมถึงสัญญาณเตือนและระบบช่องเปิดฉุกเฉินที่สามารถติดตั้งได้ และระบบจัดการฟาร์มของ SKOV, FarmOnline®.

 

​​​
ดูพรีเซนเตชั่นของระบบ LPV
​​
ปิด​
Tunnel 
ระบบระบายอากาศสำหรับภูมิภาคกึ่งร้อนชื้น

ระบบอุโมงค์ลมของ SKOV ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับโรงเลี้ยงไก่ในภูมิภาคกึ่งร้อนชื้นของโลก ซึ่งประสบกับความร้อนตลอดเวลาและไม่มีความจำเป็นที่ต้องลดอุณหภูมิ

 

 

โรงเลี้ยงไก่เนื้อที่ใช้ระบบระบายอากาศแบบอุโมงค์ลม

เกี่ยวกับระบบ

ในระบบอุโมงค์ลม ช่องลมเข้าจะติดตั้งที่ด้านข้างหรือปลายโรงเลี้ยง และบุด้วยแผ่นทำความเย็นหรือติดตั้งการทำความเย็นแบบความดันสูง มีช่องลมเข้าอยู่หลายประเภทสำหรับระบบอุโมงค์ลม และช่องลมเข้าเหล่านี้ยังสามารถเสริมด้วยระบบทำความเย็นในรูปแบบของแผ่นทำความเย็นหรือการทำความเย็นแบบความดันสูง เพื่อให้เกิดการถ่ายเทของลมในโรงเลี้ยง เช่น การทำความเย็นสำหรับสัตว์มีการติดตั้งพัดลมหลังคาที่ปลายโรงเลี้ยงด้านตรงข้าม กล่าวคือ ความเร็วลมจะช่วยทำความเย็นให้กับสัตว์ และยิ่งความเร็วลมเพิ่มขึ้น จะยิ่งรู้สึกว่าอุณหภูมิต่ำลง ทั้งหมดนี้ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์โรงเลี้ยงที่จัดการระบบระบายอากาศตามชุดการตั้งค่าและการป้อนข้อมูล คอมพิวเตอร์นี้ใช้งานได้ง่ายและมีฟังก์ชั่นใช้งานที่จำเป็นครบถ้วน

 

 

ตัวเลือกต่อขยาย

ระบบอุโมงค์สามารถเสริมแต่งได้ด้วยระบบแจ้งเตือน, ระบบทำความร้อน, และระบบจัดการฟาร์ม​

ปิด
Combi-​Tunnel 
​ระบบสำหรับทุกสภาพอากาศ

ระบบ Combi-Tunnel ของ SKOV เป็นระบบความดันลบสำหรับโรงเลี้ยงไก่ ระบบนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสภาพอากาศแบบร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้น ซึ่งมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นรายวันและตามฤดูกาล ระบบระบายอากาศแบบ Combi-Tunnel ของ SKOV ผสมระหว่างระบบ LPV และระบบอุโมงค์ลมของเราเพื่อให้มั่นใจว่าได้สภาพอากาศที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสัตว์มากที่สุด แม้ในยามที่อากาศภายนอกมีอุณหภูมิสูง

ระบบ Combi-Tunnel ครบวงจรพร้อมแผ่นทำความเย็น และอุปกรณ์การผลิต ฯลฯ

เกี่ยวกับระบบ

ระบบระบายอากาศแบบ Combi-Tunnel ผสมผสานช่องลมเข้าสองประเภท ประเภทที่ใช้งานจะเลือกตามสภาพอากาศภายนอกโรงเลี้ยง ในช่วงที่อากาศหนาว จะใช้ช่องลมเข้าทางผนังหรือฝ้าเพดาน ส่วนในช่วงอากาศร้อน จะใช้อุโมงค์ลมขนาดใหญ่ที่ปลายด้านหนึ่งของโรงเลี้ยง ประตูอุโมงค์ลมจะติดตั้งแผ่นทำความเย็นหรือระบบทำความเย็นแบบความดันสูงเพื่อทำความเย็นให้กับอากาศที่เข้ามาก่อนจะไปถึงพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ระบบลมออกในระบบระบายอากาศแบบ Combi-Tunnel ยังขึ้นกับอุณหภูมิภายนอกด้วย หน่วยลมออกแอโรไดนามิคของ SKOV พร้อมพัดลมประหยัดพลังงานจะดูดอากาศเข้ามาในโรงเลี้ยง แต่เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงมาก ลมจะดูดเข้ามาทางพัดลมหลังคาขนาดใหญ่ซึ่งติดตั้งที่ปลายด้านตรงข้ามของประตูอุโมงค์ลม วิธีนี้ทำให้มีกระแสลมเย็นถ่ายเทไปทั้งโรงเลี้ยง ลดอุณหภูมิของโรงเลี้ยงลงและช่วยให้มั่นใจว่าสัตว์ไม่ร้อนเกินไปแม้อุณหภูมิภายนอกจะร้อนจัด

 

 

ระบบ Combi-Tunnel ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์โรงเลี้ยงที่ชาญฉลาดของ SKOV ซึ่งปรับสภาพอากาศตามอุณหภูมิที่สัตว์รู้สึกเพื่อให้แน่ใจได้ว่าสัตว์อยู่ภายใต้สภาพอากาศที่เหมาะสมซึ่งเกิดจากการปรับอุณหภูมิอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์โรงเลี้ยงออกแบบมาเป็นโมดูลและสามารถปรับให้เข้ากับสถานที่ผลิตแต่ละแห่ง ระบบยังสามารถขยายได้ด้วยสัญญาณเตือนและช่องเปิดฉุกเฉิน ระบบทำความร้อน และระบบจัดการฟาร์ม

 

 

​​​
ดูพรีเซนเทชั่นของระบบ Combi-Tunnel
ปิด
ดาวน์โหลด

 

​​​​​​การจัดการฟาร์มและสภาพอากาศเพื่อการเลี้ยงไก่เนื้อ

 

การจัดการฟาร์มและสภาพอากาศเพื่อการเลี้ยงไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์

​ปิด

​​

I would like to learn more

Please fill in the form below if you are interested in learning more about SKOV and our products and would like to be contacted in this regard.