Farm management
på gård- og forretningsniveau

En SKOV-staldcomputer kontrollerer klimaet og produktionen på staldniveau.

FarmOnline viser fotografier og tegninger af farmen, hvilket giver en høj grad af genkendelighed og hurtig navigation.

Programmet viser udvalgte nøgleværdier for temperatur, luftfugtighed, ventilation, køling og varme vha. brugervenlige grafiske elementer, og du kan ændre indstillinger direkte.

Med FarmOnline og ProGrow kan du se alle væsentlige produktionsdata på én skærm. Nøglen til en god økonomi i smågrise- og slagtegriseproduktionen er effektiv fodring. I en slagtegriseproduktion udgør foder ca. 70 % af alle omkostninger. Hvis fodereffektiviteten forbedres med 0,1 kg. foder pr. kg. tilvækst, forbedres din bundlinje væsentligt.

FarmOnline’s live-forbindelse til alle staldcomputere gør, at farm manageren kan reagere på alarmer øjeblikkeligt ved f.eks. at ændre opsætningen i staldcomputeren via FarmOnline.

Alarmer kan sendes som SMS eller e-mails eller vises på en smartphone via FarmOnline appen.
Derfor kan farm manageren handle øjeblikkeligt på en kvalificeret måde for at sikre grisenes velfærd og produktionen.

Forretningsperspektiv
Firmaer, der ejer adskillige farme på flere matrikler kan få adgang til data og dermed skabe sig et komplet overblik over deres farme, så de kan udvikle deres forretning yderligere.

Staldcomputeren overfører data direkte til managementsystem-PC’en på hovedkvarteret. Alle data er i realtid og påvirkes ikke af manuelle processer, der kan forårsage fejl og forringe datavaliditeten.

Du kan tydeligt se daglige prioriteter og langsigtede strategier, hvilket bidrager væsentligt til effektiviteten af produktionsprocesserne.

Planlægning baseret på realtidsdata bliver vigtigere ved ændringer i markedsforholdene. FarmOnline hjælper manageren med at tage beslutninger og hurtigt ændre beslutninger, når markedsforholdene ændrer sig.
Ledelsen kan sammenligne afgørende produktionsdata på tværs af de individuelle farme og koncentrere indsatser på farme, hvor produktiviteten skal forbedres.


Fordele:

  • Pålidelige, bekræftede og filtrerede data fra et ubegrænset antal farme
  • Et komplet overblik over produktionen på alle niveauer - farme, regioner og globalt
  • Mulighed for at handle hurtigt i tilfælde af uregelmæssigheder på en hvilken som helst farm uanset geografisk placering
  • Forbedret produktions- og forretningsudvikling baseret på pålidelige realtidsdata
  • Effektiv implementering af managementstrategier i de forskellige regioner

Brochure:

Download

Vigtige dele i et farm managementsystem

Med ProGrow kan din griseproduktion nå nye højder

Farmonline+ Progrow

Ryan Klocke - første ProGrow installation i USA

Ryan Klocke

Dette kan også have interesse

Kontakt os

Udfyld skemaet, og så vender vi tilbage til dig snarest.