Verdensmål

Vi ønsker at bidrage til en effektiv og bæredygtig global fødevareproduktion, der leverer sunde fødevarer produceret med hensyn til dyrevelfærd.

SKOV sætter fokus på følgende mål for bæredygtig udvikling.

Vi skal sætte en stopper for sult og opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt støtte det bæredygtige landbrug.

Vi arbejder på at øge vores ressourceeffektivitet løbende både med hensyn til forbrug og produktion for at begrænse vores virksomheds indvirkning på miljøet. Vores mål er at bidrage til en global og bæredygtig fødevareproduktion.