ProGrow
giver dig mulighed for at nå nye højder i din griseproduktion

ProGrow er et integreret system for styring og overvågning af produktionen af slagtegrise fra fravænning til slagtning.

Med ProGrow får du fuldt overblik over din produktion, så du kan tage beslutninger baseret på opdaterede data.

Systemet omfatter en integreret klima- og produktionscomputer, der kontrollerer ventilation, varme og køling. Den kontrollerer også tørfodringsanlægget med op til fem foderblandinger, overvåger foder- og vandforbruget og giver mulighed for at registrere dyr til salg/levering og flytning til sygestier så vel som døde grise, hvis der er nogen.

Løbende overvågning af grisenes foderforbrug og tilvækst gør det muligt at optimere produktionen med hensyn til valg af råvarer, foderblanding og foderskift.

Om FarmOnline+ ProGrow

Farmonline+ Progrow

Fordele:

  • Vigtige data så som daglig vækst, foderforbrug og vandindtagelse pr. dyr, foder pr. kg. vækst
  • Hurtigt overblik og dybtgående analyser
  • Løbende optimering
  • Hurtig handling i tilfælde af uregelmæssigheder
  • Fjernstyring af klima- og produktionsstyring

Brochure:

Download

Kontakt os

Udfyld skemaet, og så vender vi tilbage til dig snarest.