Vigtigheden af luftindtag
og hvad der påvirker dets effektivitet

Den indkommende luft i stalden er en af ​​de vigtigste faktorer for dyrenes velfærd, fordi den har direkte indflydelse på lufthastigheden, -temperaturen, -kvaliteten og -fugtigheden.

Når det er koldt udenfor, skal den indkommende luft blandes med staldluften, inden den når dyrene, for at undgå at udsætte dem for træk. I de varme måneder sørger den ventilerede luft for luftbevægelse omkring dyrene og skaber en behagelig kølende effekt.

Ventiler har stor indflydelse på luftbevægelsen i stalden - meget mere end påvirkningen fra luftudtaget.

Flere ting påvirker luften, der kommer ind i stalden, herunder ventiltype, placering, retning, luftmængde, lufthastighed og -temperatur – denne artikel vil uddybe otte af de vigtigste påvirkninger.

Ideel luftbevægelse

I en ideel opsætning kommer luften ind i stalden gennem væg- eller loftventiler og cirkulerer til midten af stalden, før den suges ud gennem ventilatorer i loftet, væggen eller gavlen. På denne måde blander luften sig gradvist med den eksisterende staldluft og når en behagelig temperatur og lufthastighed, inden den når dyrene på gulvet.

1. Staldens bredde

1. Staldens bredde

Hvis en stald er meget bred, vil luften have svært ved at nå ind til staldens midte, før den falder til jorden. Det kan give træk og en temperaturforskel på gulvet, hvilket får dyrene til at undgå bestemte områder, mens de klynger sig sammen på andre områder.

2. Antal ventiler

2. Antal ventiler

Det anbefales at have et velfordelt antal relativt små ventiler i forhold til færre store ventiler for at få den optimale luftfordeling i huset.

3. Placeringshøjde

Placeringshøjden af vægventiler påvirker, hvordan luften fordeles i stalden. Luft har en tendens til at klæbe sig til overflader, fordi den bevæger sig lettere, glattere og længere, når den bevæger sig langs en væg eller et loft sammenlignet med at svæve frit midt i en bygning.

Videoen viser forskellen i luftbevægelsen mellem lavt og højt placerede vægventiler.

Lav – 138 cm fra loftet: Luftstrømmen blokeres, når den kommer ind i stalden, hvilket får den til at falde til jorden relativt tæt på indtagsvæggen og hvirvler omkring i hjørnet over ventilen.

Høj – 38 cm fra loftet: Luften bevæger sig langs loftet langt ind i huset, mens den blander sig med staldluften, inden den bevæger sig mod, hvor dyrene opholder sig. Dette anses for at være den ideelle luftbevægelse, fordi udeluften gradvist tempereres, og lufthastigheden sænkes, før den når besætningen. Dermed reduceres risikoen for uønsket træk markant.

4. Hindringer i loftet

Hindringer i loftet, såsom bjælker/tagås, belysningsophængning og foderlinjer, kan have stor indflydelse på luftfordelingen i stalden. Som nævnt ovenfor foretrækker luft at bevæge sig langs en glat overflade, og hindringer i loftet kan forstyrre luftstrømmen og have en negativ påvirkning på luftfordelingen i stalden.
Denne video viser, hvordan ås i loftet påvirker luftstrømmen, når den kommer ind i stalden. Bemærk forskellen i luftstrømmen, når du dækker en, to eller alle tagås.

5. Diverse åbninger

5. Diverse åbninger

Avanceret styring af ventilerne forårsager færre, men stærkere luftstrømme ved minimal ventilation. Det er bedre at have én større minimumsåbning end f.eks. tre mindre åbninger, da det forbedrer evnen til at styre luftstrømme.

Luftretningsplade

6. Luftretningsplade

En luftretningsplade (markeret med rødt) er en forlængelse af en ventil og kan vinkles til at hjælpe luften med at bevæge sig i den rigtige retning mod loftet.

Ventilvinkel

7. Ventilvinkel

En vinkel på luftventilen kan hjælpe med at lede luftstrømmen ind i huset. Det foretrækkes at bruge ventiler, der er forsænket/indbygget i væggen i stedet for nogen, der flugter med væggen. Forsænkede ventiler er designet til at nå loftet i en stump vinkel og hjælpe luftstrømmen med at komme langt ind i stalden. Derimod har ventiler, der flugter med væggen, en tendens til at lede luften opad, hvilket får luften til at foretage en brat drejning, når den rammer loftet og derefter falde som et koldt træk.

Siderne på ventilen

8. Siderne på ventilen

Ventiler, der flugter med væggen, har en tendens til at "lække" luft gennem siderne, hvilket betyder, at luftstrømmen allerede blokeres, når den kommer ind i stalden. Dette kan undgås med forsænkede ventiler, hvor væggen dækker siderne.

9. Lufttætte ventiler

9. Lufttætte ventiler

Når ventilerne er lukkede, skal de være lufttætte. Dette forhindrer træk eller falsk luftindtag og gør det muligt at opnå det nødvendige undertryk for at skabe den korrekte luftbevægelse i stalden.
I tropiske områder med Combi-Tunnel ventilation vil utætte ventiler lede uafkølet luft ind i stalden, hvilket i sidste ende hæver temperaturen og sænker lufthastighed i tunnelstalde.
I koldere egne kan utætte ventiler udsætte besætningen for træk og skabe kondens og isdannelser på ventilerne.

Læs mere om de forskellige luftventiler vi tilbyder.