Giv dine kyllinger den bedste start

​​​​​​​​​​​

 

​​Allerede i kyllingernes første leveuge afgøres deres videre produktivitet

Slagtekyllinger stiller store krav til staldklimaet - især temperatur, luftfugtighed og lufthastighed skal afstemmes korrekt for at sikre kyllingerne den bedste start, som faktisk grundlægges allerede inden kyllingerne sættes ind i stalden.​​

Generelt

Daggamle kyllinger er ikke i stand til at regulere deres kropstemperatur fuldt ud før de er 10-14 dage. Specielt de første 4-5 dage er de meget følsomme over for den omgivende temperatur. Er temperaturen omkring kyllingen ikke optimal, vil kropstemperaturen heller ikke være optimal. Kropstemperaturen på en daggammel kylling skal ligge på 40-41° C. Hvis kyllingen bliver for koldt, bruger den i første omgang energien i det foder, den æder og den energi, den har med i blommesækken til at producere varme. Blommesækken skal bruges til at udvikle kyllingens organer og immunsystem, og energien i foderet skal bruges til tilvækst. Hvis blommesækken og foderet bruges til at producere varme, udvikles kyllingen dårligt, og tilvæksten bliver for lav. Hvis kyllingens kropstemperatur bliver for høj, forsøger den at komme af med varmen. Hvis ikke det lykkes, forsøger den at sænke produktionen af varme i kroppen. Den eneste måde at gøre det på, er at stoppe med at æde. Det betyder lav tilvækst.​

Før indsættelse

For at kyllingen får den bedste start er det ikke kun lufttemperaturen der skal være korrekt. Alt det kyllingen kommer i kontakt med skal også have den korrekte temperatur. Det gælder især gulv og strøelse. Kyllingen er konstant i kontakt med strøelsen og gulvet. Hvis kyllinger lægger sig på en kold strøelse eller tæt på et koldt gulv, vil varmen strømme ud af kroppen og ned i strøelsen/gulvet. Strøelsen bør derfor være min. 32° C ved indsætning. Hvis der anvendes et tynd lag strøelse skal gulvet være min. 30° C varmt. Selv ved et tykt lag strøelse er det vigtigt, at gulvet ikke er for koldt. Når gulvet er koldt og strøelsen varm, dannes der kondens, og strøelsen bliver fugtig og våd.

​ 

Gulvet skal opvarmes inden strøelsen lægges ud. Strøelsen virker som isolering og gør det meget svært at opvarme gulvet. Derfor bør stalden varmes op til den ønskede temperatur dag 0, senest 48 timer før indsætning. Strøelsen lægges ud så tæt på indsætning som muligt.


Opstart og klimastrategi

Den korrekte staldtemperatur ved indsætning afhænger hovedsagelig af kyllingernes størrelse og vægt. Små kyllinger har stor overflade i forhold til deres vægt – modsat store kyllinger. Desuden æder små kyllinger lidt mindre foder og kan have sværere ved at finde foderet. Disse faktorer er vigtige at tage i betragtning, når temperaturen indstilles. Temperaturen ved indsætning har ikke kun betydning for kyllingens kropstemperatur og udvikling, men også for at de:

 

 • Søger foder og vand
 • Fordeler sig jævnt i stalden

 

Hvis ikke kyllingerne med det samme søger mad og drikke vil det påvirke deres produktivitet og sundhed gennem resten af holdet. For at give strøelsen den bedste start er det vigtigt, at kyllingerne fordeler sig jævnt i stalden. En jævn fordeling sikres med en ensartet, korrekt temperatur og belysning i stalden.

 

​​Korrekt temperatur

Det er ikke muligt at komme med helt faste retningslinjer for hvilken temperatur der er den rigtige. Den rigtige temperatur er et resultat af kyllingens størrelse, dens foderoptagelse og andre eksterne påvirkninger. Men dette skema kan bruges som grundindstillinger:

​​​​Alder​vægt
​Temperatur
Vægt​
​Temperatur
Vægt​​
​​Temperatur
0​​40​34,5​40​34,5​40​34,5
​1​50​34​45​34,5​55​33,0
2​​60​34​50​34​70​33,5
​3​​80​33​6034​100​33,0
​4​​110​33​75​33​130​31,5
​5​130​32​90​33​170​30,0
6​​150​31​105​33​200​28,5
​7​175​30​130​32​230​27,0

​Aflæs kyllingernes adfærd​

Selvom du følger avlsfirmaets klimastrategi og har en staldtemperatur på 34°C, er kyllingerne stadig din vigtigste indikator for om staldtemperaturen er korrekt. Brug gerne et øretermometer (infrarød måling) for at tjekke kropstemperaturen på kyllinger flere steder i stalden. Øretermometret skal vise 39,5-40,0° C på kloakken. Husk altid at kyllingernes adfærd tydeligt vil fortælle dig, om klimaet i stalden er korrekt. Efter indsætning skal kyllingerne fordele sig jævnt omkring foderet og vandstrengene. De skal være aktive og søge foder og vand hurtigst muligt. Lyt til kyllingerne! De bør pippe med en svag kort lyd. Nogle timer efter indsætning skal kyllinger fordele sig mere ud i stalden. Når kyllingerne hviler eller sover skal de ligge i små grupper på 5-10 kyllinger. Den enkelte kyllinger skal helst ligge med halsen svagt strakt ud, samlede vinger og benene ind under kroppen.


 

Staldtemperaturen er for høj

Hvis din staldtemperatur er for høj, vil kyllingerne reagere på følgende måde:​

 • Kyllingerne ligger enkeltvis og gisper
 • Kyllingerne vil søge køligere områder
 • Spreder vingerne lidt og strækker det ene ben ud til siden
 • Spise mindre og drikke mere​​
   

Staldtemperaturen er for lav

Kyllingerne der oplever en for lav staldtemperatur:

 • klumper sig sammen i store grupper og ligger meget tæt
 • er inaktive, da de bruger energien på varmeproduktion
 • ”trækker sig sammen” - de holder hovedet tæt ind til kroppen for ikke at eksponere kroppen for afkøling
 • pipper meget højt

 

​Da kyllingerne er forskellige er det acceptabelt, at op mod 10% af kyllingerne viser tegn på for høj temperatur, hvorimod kyllingerne ikke må have det for koldt under nogen omstændigheder.


Der skal ofte meget lidt til for at forbedre kyllingernes fordeling i stalden, ofte kan en temperaturændring på 0,5°C være nok.

 


 

​​